dimecres, 7 de desembre de 2011

PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA (Part 3 i final)

Desprès de repassar els punts I, II i III , arriba el torn del precs i preguntes que fa l’oposició al equip de govern.
La secretaria i els dos grups de l’oposició convenen que les preguntes las faran alternativament.

La Regidora Gemma Capella, pregunta sobre els rumors de privatització de la llar d’infants municipal.
La Regidora d’ensenyament M.Àngels Gracia diu que no domina el tema i remet la pregunta al Alcalde.
Aquest explica que passar la llar a una empresa privada no és privatitzar la mateixa sinó només la gestió, tot una mica confús, de totes maneres diu que encara estan en negociacions amb els pares.

El regidor Sendo Martorell, pregunta que ja que abans ha tret el propi Alcalde el tema i no ha quedat suficientment aclarit, que expliqui qui cobra i qui no a les Juntes de Govern.
El Alcalde explica que ell ha renunciat a lo que cobrava del Ajuntament, que la Regidora Vanesa Garcia cobra per dedicació i les Juntes de Govern les cobren el Regidor Casimiro Rodriguez i el Regidor Magí Ferré.

La Regidora GC pregunta sobre el cobrament de la taxa del cementiri.
L’Alcalde respon que es cobrarà un segon rebut per arribar als 10 euros de taxa. Diu que no es va cobrar directament perquè ningú va avisar a Base del canvi de taxa.

El Regidor SM pregunta sobre la manca d’eficiència per part del Ajuntament o de l’empresa concessionària en la mini crisis de l’aigua del mes de setembre i demana un seguiment molt més acurat en aquests casos.
L’Alcalde carrega a les espatlles de l’empresa concessionària fent servir la paraula “Desídia” la responsabilitat de tot lo que va passar per una falta clara de previsió.

La Regidora GC pregunta sobre els expedients de ruïna del carrer de la Font i de la plaça de l’Abadia.
L’Alcalde contesta que en quant al primer prefereixen “apalancar” entenem que volia dir apuntalar, que no derruir. El segon cas és més complex i estan buscant opcions juntament amb el Bisbat de Tarragona.

El Regidor SM pregunta si l’Ajuntament està al cas de la forta pudor de purins a la vila els dies 26, 27, 28, 29 de setembre.
El Regidor de Medi ambient diu que ell no ha olorat res i l’Alcalde informa de una incidència amb un camió de la brossa al carrer Bolcador que va perdre carga i que no fos aquesta la raó de la pudor.
És curiós remarcar que en aquest punt hi ha un esvalotament general del públic, aparentment contrariats per la pregunta.

La Regidora GC pregunta sobre les diferents activitats escolars com la ludoteca etc..
La Regidora M.Àngels Garcia contesta que no es redueix ni la ludoteca ni la plàstica però que el teatre enguany no es farà. També es manté el programa de reutilització de llibres per a l’any vinent.

El Regidor SM abans de fer la pregunta, avisa al Alcalde que aquesta no vol ser capciosa, pot ser que sigui un error o que el mateix Alcalde no se’n adonés.
Pregunta per les dues factures presentades, aprovades i pagades per part de l’Ajuntament a l’empresa Risc, del la qual el Sr. Alcalde és el màxim responsable.
L’Alcalde respon que efectivament aquestes factures son de Risc i corresponen a una compra de material informàtic.
El Regidor SM incideix sobre la irregularitat de l’operació, el Sr, Alcalde al veure’s desbordat fa referència a la contractació per par del Ajuntament del fill del Regidor.
Aquest li contesta que no va ser l’Ajuntament qui va contractar el seu fill sinó un pla d’ocupació de la Generalitat, i que tot el procés va ser perfectament legal com es pot comprovar, cosa que no és el cas en les esmentades factures.

La Regidora GC pregunta sobre el tema dels àtics de la rotonda desprès de que és rebés la sentencia definitiva.
L’Alcalde primer diu que la sentencia encara està en curs, que està buscant assessorament i que optaran per negociar amb la part denunciant, més tard diu que la sentència s’ha d’executar i és pot fer per parts (???)
La Regidora pregunta per les responsabilitats de la Sra. Boada secretaria de l’Ajuntament en aquell moment i del Sr. Teruel tècnic municipal en aquella època. Sembla que totes recauen en el tècnic.

El Regidor SM pregunta al Regidor d’esports Casimiro Rodriguez, si és veritat que els primers tres dies d’obertura de la piscina municipal van ser de lliure accés per tothom?
El Regidor d’esports contesta que si, que es va fer per la coincidència amb les 24 hores de futbol sala (!!!).
El Regidor SM pregunta si és veritat que els tiquets de la temporada 2011 no seran vàlids per la 2012 com ha escoltat d’alguns vilatans?
El Regidor d’esports i l’Equip de Govern ho estant valorant.

La Regidora GC pregunta sobre l’estat de les obres del PUOSC és a dir....Pavimentació i enllumenat de la carretera, clavegueram de Sant Antoni i connexió aigua Horts d’en Serra.
L’Alcalde contesta que tot està supeditat al crèdit que es vol demanar, s’han tornat a endarrerir totes les obres, la més activa és el clavegueram de Sant Antoni.

El Regidor SM pregunta a la Regidora Vanesa Garcia si pot explicar en quines condicions econòmiques i laborals es fa ús de la maquina de netejar els carrers.
La Regidora contesta que la maquina és de l’Ajuntament de Les Borges i que puja 6 dies al mes, l’operari que la condueix també és de Les Borges.
El cost és de 35 Euros x hora.

En referència al mini par eòlic,la Regidora GC insta al Alcalde que tingui la oposició en tot moment ben informada sobre el particular, assegurant aquest que quan tingui resultats de mesures i rendiments convocarà un Ple.

El Regidor SM pregunta al Regidor d’Esports Casimiro Rodriguez, si els equips de futbol sala Patxanguerus i Alforja F.S van pagar les taxes del pavelló en el decurs de les seves 24 hores respectives.
El Regidor d’Esports contesta que l’Ajuntament busca col•laboració amb totes les entitats del poble, que aquestes s’impliquin a la vida social del poble etc..
El Regidor SM reconeix que tot això està molt bé però torna a preguntar si han pagat les taxes com marca el Reglament vigent de ús del pavelló esportiu d’Alforja.
El Regidor d’esports finalment contesta que no s’han pagat les taxes.

En relació a la situació financera actual del Ajuntament i seguint el fil de unes frases del Alcalde que torna a insistir sobre aquest fet, la Regidora GC recorda que al juny 2007 no és va poder fer l’auditoria que van prometre en el seu programa electoral per el desordre de tota mena en que estava l’Ajuntament.
A continuació la Regidora i l’Alcalde s’enroquen en una discussió on surt la gran despesa que suposa el pavelló, les llums enceses del tenis sense que jugui ningú, la factura de 10.000 Euros de llum de la Casa de Cultura, etc...

El Regidor SM pregunta a la Regidora Vanesa Garcia, quin tipus d’obra és la que s’està fent a peu de carretera a l’altura de Barqueres.
Contesta la Regidora que s’està fent una parada pel bus i arreglant l’entrada a Garrigots.

La Regidora GC pregunta pel programa de la Festa Major en el que no figuren les entitats que han participat en l’organització, tampoc figura el nom del nen autor de la portada del programa, tot plegat lamentable.
El Regidor de cultura Casimiro Rodriguez es disculpa per l’errada i promet ser més vigilant en aquest tema.

El Regidor SM pregunta al Regidor de comerç Carlos Ferré per la terrassa del bar La Parada, instal•lada en el lloc de la parada del taxi i dos places més d’aparcament.
El Regidor contesta que el permís és provisional i que està en vies de solució.

La Regidora GC pregunta a l’Alcalde si al finalitzar el Ple, es donera paraula al públic com s’ha fet aquests 4 últims anys.
L’Alcalde contesta que no, ell té les portes del seu despatx obertes a tots els ciutadans en hores pactades.

Per acabar el Regidor SM pregunta al Regidor de Promoció Econòmica per un dels punts forts del programa electoral del seu grup...El famós programa de foment i reinserció laboral per la gent del poble en situació d’atur.
El Regidor contesta que tenen diversos contactes amb empreses per ocupar el sol industrial lliure al polígon.
El Regidor SM insisteix en el pla de foment de l’ocupació i pregunta si el consistori pensa acollir-se a les subvencions de la Generalitat en aquesta matèria.
El Regidor contesta que si que quan surtin les subvencions les demanaran.
El Regidor SM ensenya les convocatòries de subvenció de la Generalitat i diu que finalitzaven el 15 de juliol de 2011.

Es tanca la sessió que ha durat dos hores i mitja.

dimarts, 18 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA (Part 2)

Desprès de repassar els punts I i II del Ordre del Dia, es passa al punt III, anomenat Informació d’Alcaldia.

L’Alcalde considera oportú informar-nos de lo següent:

1)Estat financer de l’Ajuntament, encara no tenen els números del 2011 en ordre.
L’Alcalde es compromet a fer un Ple extraordinari per donar compte de l’estat financer del Ajuntament.

2)Instal•lació de una torre de medició de vent, aquest és el pas previ a
l’assentament d’un mini parc èolic a cavall entre els termes d’Alforja
i Les Borges que de fet ja estava aparaulat per el govern anterior per
tal de que el poble veí no ho instal•les pel seu compte sense nosaltres
tenir cap compensació dinerària.

3)Problemes amb el subministrament d’aigua, L’Alcalde explica que un dimarts
de mitjans de setembre l’empresa concessionària del servei que subministra
l’aigua avisa que queda un 28% de la capacitat del dipòsit principal, els
sensors no funcionaven correctament.
Porten aigua d’horts d’en Serra, al cap de dos dies es donen compte que
l’aigua no és apta pel consum humà i fan pregons.
Ara el dipòsit està al 100% i es consumeix l’aigua que entra al dipòsit de
capçalera.

Tot plegat la veritat ens sembla una mica confús i el Regidor Sendo Martorell
fa la següent intervenció, explicant en forma cronològica els fets com els ha
recollit de la pròpia ciutadania.

-Es transvasa aigua d’horts d’en Serra al dipòsit del polígon (xarxa pública), sense avisar a la població i sense prendre cap mesura sanitària.

-Es fa una mesura dels nitrats a l’aigua que surt per l’aixeta al polígon, donant un resultat de 270 ppm, quan el màxim permès per el consum humà és de 50 ppm, passava lo autoritzat en un 550%.

-Al cap de 2 dies!! Es passa avis a la població mitjançant pregó. Creiem que en un cas així el pregó ha d’anar reforçat amb altres mitjans d’avis (Altaveus mòbils, pamflets etc…), no tothom l’escolta el pregó!!

-Quan es va donar l’avís que l’aigua ja era potable, al polígon encara bevien aigua dolenta. Quan es van queixar va anar personalment un empleat de l’Ajuntament a avisar que no era bona.

Com es pot subministrar aigua no potable per la xarxa sense avisar a la població?
Com es pot dur una operació d’aquest tipus sense abans assabentar-se del estat higiènic de l’aigua i dels dipòsits?

Quin ús es donera a l’aigua emmagatzemada (1 milió de litres) del depòsit del polígon?
No l’escolaran poc a poc a la xarxa oi?

En quin estat està l’aigua emmagatzemada al dipòsit d’Horts d’en Serra?

I per últim, com és que tota la operació no s’ha fet sota la supervisió de la companyia concessionària del contracte del subministrament al poble?

L’Alcalde contesta que no tornera a passar i que ara ja està tot bé.


..........

dissabte, 15 d’octubre de 2011

El poble no oblidaUn record als 71 anys del seu assassinat.

dijous, 13 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA

A continuació oferim un resum del Ple Ordinari del Ajuntament d'Alforja del dia 5 d'octubre.
Com que el Ple va ser llarg i feixuc, l'oferirem en diverses parts.PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA
Dimecres 5 d’octubre de 2011

Resumen:

Aprovació acta anterior:

La Regidora Gemma Capella torna a preguntar sobre la possible incompatibilitat del Regidor Casimiro Rodriguez representant del Ajuntament al Casal del Avis.
Resposta del Alcalde “No és problema de l’Ajuntament sinó del Casal, que haurà
de mirar els seus Estatuts”.
El Regidor Sendo Martorell fa afegir la paraula “econòmic” al final de la frase on va parlar de política sense interès….
El Regidor Magí Ferré diu “no hi ha res”. Entenem que aprova l’acta...

Assumptes Administratius:

2.1) Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la corporació.
Es demana a la Secretaria de l’Ajuntament accés a la lletra dels decrets i no a la llista. Diu que els posa a la nostra disposició.

2.2) Proposta d’acord de modificació de crèdit per reconeixement extrajudicial de crèdits 1M/2011.
Modificació pressupostària per a incorporar IVA de les factures del 2007
de les cubes del Mas de la Mata. S’han detectat altres conceptes que es vol passar per aquesta modificació però l’Alcalde insisteix que només és per l’IVA de les cubes
Votació: ERC i PSC abstenció.

2.3) Aprovació si s’escau, de la modificació de crèdit 2M/2011.
Modificació de crèdit per incorporar factures pendents, és un tema d’organització interna.
Votació: ERC i PSC abstenció.

2.4) Establiment dels dies per les festes locals per a l’any 2012.
Es proposen el 20 de gener i el 28 de setembre
Votació: ERC i PSC a favor.

2.5) Donar compte de la inclusió d’un nou membre en la Junta de Govern Local.
El Regidor Magí Ferré entra a la Junta de Govern i cobrarà.

2.6) Donar compte del Decret d’Alcaldia 40/2011 sobre la liquidació del pressupost 2010.
Tancament pressupost 2010

2.7) Aprovació, si s’escau d’aprovar provisionalment la derogació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús municipal de connexió a Internet a través de la xarxa wi-fi.
El Regidor Sendo Martorell pren la paraula:
Volem mostrar la nostra disconformitat per haver rescindit el contracte d’instal•lació de la xarxa wi-fi al municipi.
Vostès només han tingut en compte els 812 Euros que és pagaven mensualment durant 3 anys per anular el projecte.
No han tingut en compte que la instal•lació estava pràcticament acabada, només faltava posar una antena a Portugal.
No han tingut en compte els 7.665 Euros que ja s’havien pagat i que vostès han llençat a la brossa.
No han tingut en compte que aquest projecte era ràpidament amortitzable (812Euros:31Euros de cuota=26 abonats). I donaria beneficis pràcticament d’immediat.
No han tingut en compte el benefici social, per la gent amb menys recursos, que significava una connexió gratuïta en diverses zones del poble.
Però sobre tot no ha tingut en compte el perjudici que han causat als veïns de la urbanització Portugal que han de seguir pagant 49 Euros mensuals, perquè no tenen opció a canviar d’operador.
Vostè senyor Alcalde i el seu govern o sigui amb l’estranya aprovació del Regidor especialment designat per assumptes de les urbanitzacions, i per més inri sortit dels vots dels habitants de les urbanitzacions, faran perdre a cada família amb connexió Internet....el doble de velocitat i 216 Euros al any.
Gràcies de part seva!!!

L’Alcalde contesta i justifica la derogació perquè les especificacions de l’equipament no lligaven amb el servei contractat (¿?), que s’havien de pagar 812 Euros de lloguer (renting) + 600 d’Iberbanda (4 megues d’ample de banda).
L’Alcalde diu que potser sí que té raó que hem perjudicat, però el projecte tirarà endavant (¡!)
Acaba dient que no podem fer una inversió de 31.000 en 3 anys sense saber si a la gent li interessava.( El wi-fi no interessa??).
Votació: ERC i PSC en contra.....A destacar la votació favorable de EUnitària

2.8) Donar compte de diversos assumptes relatius al personal.
L’Alcalde don compte de l’acomiadament de 2 persones del servei de neteja i de les reduccions de jornada i sou de les Sras. Laia Català i Montserrat Abelló.
Informa d’una alta a la brigada municipal, i de l’ampliació del servei d’atenció del ajuntament: 8 a 2 tots els matins, 4 a 8 tardes de dilluns a dijous.

2.9) Aprovació, si s’escau de l’acord per concertar una operació de préstec de l’Ajuntament.
L’Alcalde explica que es tracte d’un préstec a 0% d’interès, per finançar
inversions, rectifiquem a l’Alcalde en el sentit que no ho deu ser al 0% d’interès sinó que segurament aquest serà pagat per la Diputació, reconeix que efectivament és així.
Votació: ERC en contra.

2.10) Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de la subvenció del Departament d’Ensenyament per el curs 2010-2011 destinats a la Llar d’ Infants Municipal “La Ribeta” d’Alforja.
La oposició en ple fa palès el seu rebuig a la decisió del Departament de
baixar la subvenció de 1800 Euros a 1200 Euros per nen/any.
Votació: Tots a favor.

2.11) Proposta, si s’escau, per sol•licitar la subvenció per Atenció a l’infància i a l’adolescència convocada pel Departament de Benestar Social i Família.
De fet l’Alcalde explica que ja ha estat concedida, és de 2.500 Euros.
Votació: Tots a favor.

2.12) Proposta de creació de la Comissió Municipal de Delimitació.
És un tràmit que ve requerit des de la Generalitat, la comissió la formaran :
L’Alcalde, 2 Regidors (Srs. Ferré i Rodriguez), el Tècnic Municipal i la Secretaria.
Votació:ERC a favor.

2.13) Donar compte de la donació realitzada per l’empresa Cuarcitas del Mediterraneo S.L per a la Festa Major 2011
L’Alcalde explica que son 2000 Euros que han aconseguit gràcies al diàleg i
el bon clima creat entre l’empresa i el nou consistori. La Regidora Gemma Capella diu que “Estarem vigilants al cost d’aquesta donació”, el Regidor Sendo Martorell felicita al Alcalde per el “Bon rotllo” amb Cuarcitas del Mediterraneo S.L i li recorda que hi han diners pendents de cobrament de compromisos anteriors.

2.14) Aprovació, si s’escau, de les modificacions de diverses ordenances per a l’exercici 2012.
En el nostre torn de paraula fem notar al Alcalde que les pujades de les taxes en semblen abusives, 43% la brossa, 30% els vehicles, 35% el Ibi etc..
L’Alcalde s’excusa dient que han de trobar financiació, el contestem que ha pres al peu de la lletra lo que manen els manuals politics, el primer any pujada màxima que és quan menys cost polític té.
Votació: ERC i PSC en contra.

dimecres, 12 d’octubre de 2011

Plantem l'Estelada.


Aquest dimecres la Federació Comarcal del Baix Camp d’Esquerra Republicana de Catalunya ha organitzat per primer cop una nova activitat que combina la festa, l’esport, les relacions entre militants i simpatitzants i l’activitat política.
Plantem l’Estelada ens ha portat a pujar a la Mola de Colldejou, per posar-hi la nostra senyera, al migdia hem tornat al poble on ens ha rebut el seu Alcalde, posant a la Nostra disposició (unes 100 persones) el Casal, per dur a terme un dinar de germanor, on s’ha fet un homenatge al Senyor Miquel Morera i Darba.
Delegat de Premsa i Propaganda de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41

dimarts, 20 de setembre de 2011

Resultats al Camp de Tarragona: suport absolut a Junqueras, Rovira i Alfred Bosch

Oriol Junqueras, Marta Rovira i Alfred Bosch van rebre un ampli suport a les comarques del Camp de Tarragona en les eleccions d'aquest dissabte. Podeu consultar les dades provisionals de l'escrutini en les cinc seus electorals, en el document adjunt

Presidència Secretaria General Cap de llista electoral
Cens Vots % Junqueras Blancs Nuls Marta Rovira Blancs Nuls Alfred Bosch Joan Ridao Blancs Nuls
Tarragona 215 54 25,12 53 1 0 49 4 1 42 11 1 0
Valls 56 27 48,21 26 0 1 25 1 1 25 2 0 0
Montblanc 33 17 51,52 15 2 0 15 2 0 10 4 3 0
Reus 253 94 37,15 85 8 1 81 12 1 56 33 5 0
El Vendrell 80 36 45,00 34 2 0 33 3 0 25 11 0 0
Total 637 228 35,79 213 13 2 203 22 3 158 61 9 0
sobre els vots emesos 93,42 89,04 69,30 26,75

dijous, 15 de setembre de 2011

Congrés Comarcal d'ERC


El secretari general fent campanya.

La Comissió Organitzadora; Rosa M. Abelló (Les Borges del C.), Jordi Salvat (Maspujols), Sendo Martorell (Alforja).


Ahir a 2/4 de 9 del vespre a la Casa de Cultura de Mont-roig es va celebrar el Congrès Comarcal Extraordinari on el principal punt de l'ordre del dia era la presentació i votació de candidats a les Eleccions a les Corts Espanyoles del 20 de novembre de 2011.

Resultant guanyadora i proclamada primera candidata la companya Coia Del Rio d'Almoster, seguida d'en Jordi Vinyals de la Selva del Camp.

Abans de començar el congrés va ser present el secretari general d'Esquerra Joan Ridao, qui va fer campanya a favor de la seva candidatura a les eleccions internes de dissabte.

Recordem que la mesa electoral de Reus, obrirà de 10 del mati a les 7 de la tarde al Casal.

dilluns, 12 de setembre de 2011

Acte de suport a l'escola catalana
Gran participació de la ciutadania d’Alforja al acte de suport a l’escola catalana que s’ha fet a la Plaça Mercadal.
Entitats culturals, escola, partits politics tot eren presents al senzill acte on la Sra. Almodis Pardo i el Sr. Roger Hortoneda representants de l’AMPA local ha dirigit unes paraules als presents

diumenge, 11 de setembre de 2011

Acte de suport a l'escola catalana


Demà 12 de setembre està convocat un acte de suport a l’escola catalana, a partir de les 7 de la tarda davant de l’Ajuntament, a la plaça del Mercadal. Aquestes concentracions, convocades arreu dels ajuntaments catalans, volen donar suport al manteniment del model d’immersió lingüística actual.

Diada Nacional de Catalunya
Aquest any l’acte del 11 de setembre ha tingut un format una mica diferent als dels últims anys.
Els participants han desfilat malgrat la calor del migdia en comitiva des de la Plaça de Dalt fins al Parc dels Amics d’Alforja on el Regidor de Cultura de l’Ajuntament ha fet la presentació del acte, a continuació algunes de les entitats i partits politics del poble han fet llurs ofrenes florals. Curiosament aquest any CiU no ha fet ofrena.
Seguidament l’Alcalde ha fet el discurs institucional donant per tancat l’acte matinal de la Diada.
La coral "Floc" ha tancat brillantment l'acte interpretant Els Segadors.

dissabte, 30 de juliol de 2011

Posada en marxa de l’estació meteorològica automàtica d’Alforja.


Posada en marxa de l’estació meteorològica automàtica d’Alforja.
Aquesta estació meteorològica ubicada al terme d’Alforja, va ser una iniciativa de l’anterior govern municipal. La insistència i la perseverança del Sr. Xevi Vilella ex regidor de medi ambient ho van fer possible, ell va fer els passos necessaris per que el poble figurés a la xarxa d’estacions de les Muntanyes de Prades.
L’estació subministra on-line dades sobre la temperatura, humitat, vent, etc… I ho podeu consultar a:

http://www.meteoprades.net/

dijous, 21 de juliol de 2011

AclarimentDes de la celebració del últim Ple Municipal, ens han arribat ja cinc consultes de diferents ciutadans/nes sobre el mateix tema, així doncs hem decidit editar aquest post i fer l’aclariment per si hi ha més gent amb aquest dubte.
La pregunta està en que els diners de la indemnització dels regidors (150 Euros per cap), per assistència a les Juntes de Govern surten de la partida del sou del Sr. Alcalde.
Doncs no!, mireu…. Des del restabliment dels ajuntaments democràtics, l’Alcalde d’Alforja no en té ni n’ha tingut mai de sou.
Els diners de les Juntes de Govern (900 Euros mensuals) sortiran d’altres partides o d’altres retallades, però no del sou de l’Alcalde.

dilluns, 11 de juliol de 2011

Ple Extraordinari Ajuntament d'Alforja, 6 de juliol 2011.El passat dimecres dia 6 de juliol, es va celebrar el Ple
Extraordinari del Ajuntament d’Alforja.

Aquest Ple va ser pràcticament un monogràfic sobre la organització del Ajuntament.

Es va decidir que els Plens ordinaris es farien cada 3 mesos, proposta a la que vam votar que no, ja que considerem que pel volum d’afers a tractar el regim de sessions del Ple ideal seria bimensual, com és va fer la legislatura passada.

Es don compte de l’organització del Ajuntament, que queda de la següent manera:

Hisenda i Urbanisme, Sr. Joan Josep García.
Participació, Festes, Cultura i Esport Sr. Casimiro Rodríguez
Educació, Benestar i Sanitat, Sra. M.Angels García.
Promoció Econòmica, Indústria, Treball i Turisme Sr. Carlos Ferré Merino.
Governació, Serveis i Personal, Sra. Vanessa García.
Medi Ambient i Agricultura, Sr. Magí Ferré.

També es don compte (no és vota), de la composició de la Junta de Govern, que formaran tres regidors que son:
L’Alcalde Joan Josep Garcia, el Tinent Alcalde Casimiro Rodríguez i la Regidora Vanessa Garcia, deixant a fora al soci de govern el Regidor Magí Ferré, increïble!!

Donar compte del nomenament del Regidor Casimiro Rodríguez com a Tinent Alcalde.

Donar compte del nomenament de tresorer de la Regidora Vanessa Garcia.

I la última proposta, que en realitat constava de dos punts:
1). La Regidora Vanessa Garcia serà qui cobrarà la dedicació dels càrrecs electes de la corporació, cosa que veiem perfecte.
2). El cobrament de 150 Euros “D’indemnització” per regidor, per cada Junta de Govern que seran quinzenals.
Fent un càlcul ràpid....150 Euros x 3 regidors x 2 Juntes = 900 Euros mensuals o 10.800 Euros anuals.
Vam voler explicar al Alcalde que segurament no era el millor moment per decidir aquesta despesa extra i més tenint en compte que tradicionalment a Alforja els Regidors sempre han portat a terme la seva feina al consistori de manera vocacional i sense cobrar ni un cèntim.
Però lo que més ens preocupa i així és va preguntar, és de quina partida pressupostaria (que estan totes tancades!), sortirien els diners per pagar els Regidors?
L’Alcalde García ens va contestar que d’alguna partida sortirien, que no ens preocupéssim pas.
Però si que és preocupant si, les partides son com els sants n’has de despullar un per vestir l’altre.
Perquè cobrin els Regidors, quin sant es quedarà nuet??

dissabte, 2 de juliol de 2011

Convocat El Ple de l'Ajuntament d'Alforja.

El Ple del Ajuntament d'Alforja, celebrarà sessió pública extraordinària, el proper dia 6 de juliol, a les 8 del vespre, a la sala de Plens de la Casa de la Vila.
Aquest és un Ple molt esperat doncs veurem com queden configurades les arees de govern i en mans de quins regidors.
No hi falteu!!

diumenge, 12 de juny de 2011

Ple de Constitució de l'Ajuntament


Foto "de familia"

Prometent per imperatiu legal.

Dissabte a les 12 del migdia i amb puntualitat suïssa, va començar el Ple de Constitució del Ajuntament d’Alforja.
Desprès de formar la mesa d’edat, la Presidenta va anar cridant els Regidors perquè fessin la promesa o jurament.
Nosaltres vam fer servir lo de….per imperatiu legal.
A continuació és va procedir a la elecció del President-Alcalde de la corporació.
Ciu, va presentar el Sr. Joanjo Garcia.
Psc, no va presentar candidat.
Eu, no va presentar candidat.
Esquerra, no va presentar candidat.
Quedant la votació…6 a favor del candidat de CiU i 3 abstencions.
Quedant així proclamat Alcalde el Sr. Garcia pels 4 anys de legislatura.
Felicitats al nou Alcalde i a tots els Regidors!

diumenge, 5 de juny de 2011

Curset d'ERC a Tarragona.


Siscu Tarragona i Tomàs Bigorra s'han dirigit als assitents al final del curset.

El "profe" Joan Plana, un excel·lent formador.

El curset ha tingut gran èxit.

Avui a Tarragona, i organitzat per la Federació Comarcal del Tarragonès, hem assistit a un curset de preparació en vistes a la constitució dels Ajuntaments el dia 11 de juny.
El curset ha registrat una assistència molt nombrosa, reunint electes del Tarragonès, del Baix i Alt Camp i del Priorat.

dilluns, 23 de maig de 2011

Resultats Eleccions Municipals 2011Resultats:

CiU: 429 vots, 44,36%, 5 regidors.
PSC-PSM: 216 vots, 22,34%, 2 regidors.
Esquerra Unitaria 152 vots, 15,72%, 1 regidor.
ESQUERRA-AM: 111 vots, 11,48%, 1 regidor.
PP: 24 vots, 2,48%, sense representació.

Companys/es, finalment la opció de la unió no ha agradat al poble, que ha preferit un canvi més radical.
Hem tret 1 regidor.
Felicitar als guanyadors, i nosaltres seguirem com sempre fent poble, aquest cop des de l'oposició.
Gràcies als que han cregut en Erc Alforja, i ens han votat, i felicitats als guanyadors CiU.

divendres, 20 de maig de 2011

Alforja, Ara Tots!!Ara si amics, ara ja va de debò.
Avui les últimes visites i demà dia de reflexió que més aviat serà de relax per afrontar un llaaaarg diumenge electoral.
Alea jacta est! Com deia en Juli.
Voteu la unió, voteu Esquerra!

diumenge, 15 de maig de 2011

Alforja, Ara Tots! (El discurs del candidat.)
Alforja Ara Tots!
Que vol dir axó? Que significa?
Molts cops en campanyes electorals, ja siguin municipals, al Parlament Català o d’àmbit estatal, els partits solen fer servir la foto del candidat/a i un eslògan.
Aquest eslògan que és la petita frase que acompanya la cara del individu/a, molt sovint és ambigu o inclús no vol dir res directament.
Estem farts de veure: El canvi, pel canvi, ara el canvi, som-hi, podem,farem, serem etc…

Però fixeu-vos un instant en aquesta frase: ALFORJA ARA TOTS!!
És curtet tres paraules, i en canvi aplicat al nostre poble té tantes connotacions, significa tant!!

Hem fet coses molt bé i altres poder no tant, però lo que hem après de veritat fent-les, és que lo que no falla mai, lo que sempre funciona, és alló que s’ha fet amb consens, tots junts, tots plegats, com per exemple les festes dels 850 Anys, las noves normatives de la piscina, las del pavelló esportiu i diverses actuacions més sobre tot en el camp de la cultura... homenatges, investigacions, conferencies.

La veritat és que han estat moltes menys de lo que desitjàvem, però s’han fet i han sortit bé, molt bé.

En els temps que corren amb la que està caient, en els pobles demogràficament comparables al nostre, totes les decisions petites o grans s’hauran de prendre consensuades, és a dir.... amb l’acord de tots els grups politics, o la gestió i les arques municipals ho passaran molt malament.

I aquesta és l’aposta, l’aposta valenta d’Esquerra d’Alforja. Una estratègia mai vista, que posa els interessos del poble per damunt de persones o partits.
Apostar per un govern unitari de 9 regidors, els 9 regidors escollits pels alforgencs/ques, siguin del partit que siguin.
Nosaltres prediquem aquesta formula, però a més hi creiem, i per demostrar-ho estem disposats a quedar fora d’un hipotètic govern municipal si no es compleix aquesta premissa.
Intentarem per fi trencar aquesta dualitat que dura ja massa a Alforja, i que en ple segle 21, ja no té raó de ser.
Ens acompanyaran els demes grups en aquesta iniciativa tant innovadora?
Seran capaços de no posar els interessos partidistes per davant de les necessitats del poble?
La resposta a partir del 22 de maig.

La feina feta:

Algunes veus ens han acusat “d’haver-ho fet malament”...Bé és cert que al entrar al consistori érem del tot novells en qüestions de gestió municipal….i és veritat segurament que en alguna cosa s’ha fallat com a grup i també en decisions del equip de govern, si segur. Qui té boca s’equivoca i qui fa coses també.

Arribats en aquest punt, podria cantar-vos les alabances de lo que hem fet durant aquests 4 anys, tenir-vos una bona estona entretinguts explicant-vos-ho, però axó ja ho va fer l’altre formació política a govern, i ho van explicar molt bé, amb molta precisió i amb tot luxe de detalls, jo hi era i em va agradar força....... però es van deixar un detall.... només un detallet “insignificant”, a govern hi havia dos grups, hi ha dos grups. La feina feta és conjunta.

Jo no ús faré la llista de les bones coses fetes durant la legislatura, que se’n han fet i moltes.... no ho faré, prefereixo tenir la vostra atenció parlant-vos del futur.

Això si, ho vull remarcar especialment, perquè crec que és de justícia fer-ho, sobre tot per els meus companys regidors d’esquerra, treball durant la legislatura que ara acaba no se’ns pot negar, a nivell de grup d’Esquerra han estat:
-850 reunions de tots tipus, en total unes 3500 hores invertides.
-3400 hores de presencia a l’Ajuntament.
-Prop d’un miler de decisions de govern, debatudes amb l’equip de govern.
-Diversos centenars d’iniciatives presentades a les reunions de l’equip de govern.
-Assistència a cursos, congressos, jornades, conferencies, presentacions, inauguracions, sempre en representació de l’ajuntament.

Aquest és el bagatge que hem anat acumulant a lo llarg d’aquests 4 anys.
Un bagatge que ara s’ha traduït en experiència i decisió a l’hora de gestionar el municipi.

I creieu-me que de decisió, imaginació i ganes de fer per poder gestionar un municipi com el nostre de menys de 2000 habitants amb el nivell d’ingressos que genera, se’n han de tenir grans dosis.
Els malabarismes a l’hora de buscar els recursos financers per dur a terme els nostres projectes ha estat una feina feixuga, quadrar pressupostos, trucades, reunions, desplaçaments més trucades.....i sobre tot la caça i captura continuada de subvencions imprescindibles per portar-los endavant.

He de dir que tirant la vista enrere i a pesar de les vicissituds i entrebancs de tota mena passats durant la legislatura, em permetreu felicitar a tots els regidors del consistori.....a tots! Pels esforços i el treball que han aportat.

També vull fer esment a títol particular i des del grup d’Esquerra al personal del Ajuntament, a tots, funcionaris, personal laboral o contractats per poc temps, tots han contribuït a tirar endavant més fàcilment aquest període de quatre anys.
Els encoratjo doncs a seguir i millorar.... actitud i ganes de servei al poble, governi qui governi.

L’equip d’Esquerra.

Per afrontar aquests comicis i la legislatura 2011/2015, hem conformat un equip humà de primera categoria.
Una barreja de cares noves i gent ja consolidada amb experiència en el món del municipalisme.
Joventut, maduresa, experiència, compromís i responsabilitat amb una mitjana d’edat de 40 anys.
Gent que treballa i posa hores del seu temps d’oci i de llurs famílies en benefici de la comunitat.
A la majoria els coneixeu, a d’altres segurament no tant, però ús puc garantir que son homes i dones amb ganes i de tota confiança.

El Programa electoral.

Lògicament en un poble de les característiques del nostre, a l’hora de confeccionar el programa electoral, que no és altre cosa que el catàleg de les accions de govern que es pensa dur a terme durant els 4 anys de mandat, els dels diferents partits participants tindran molts punts en comú, és normal els interessos son els mateixos i els problemes també.
És més la manera de tirar-los endavant en quan a mètodes a fer servir i matisos, que no el fons dels mateixos, és per això que confiem poder unir programes i esforços.......és de sentit comú!!

Aquestes son les quatre maneres de fer que proposem:
-Treball consensuat.
-Tocar de peus a terra i no fer volar coloms.
-Optimització dels recursos econòmics.
-Eficiència en la gestió.

I aquests son els nostres cavalls de batalla prioritaris per el període 2011/2015:

1) Aprovació definitiva de un POUM sostenible, ben dissenyat i en el que tots els grups es sentin a gust.
2) Pla de mobilitat, optimitzant les places de pàrking disponibles i creant-ne més on sigui possible.
3) Escola i Llar d’infants, seran dos fites difícils de portar a terme, esperem però que amb l’acord total de tots els grups politics podrem posar a disposició de la Generalitat uns terrenys adequats per ubicar-hi les instal•lacions escolars, quan el Govern Català decideixi que ha arribat el moment de dur a terme l’actuació que no ens torni a passar de llarg com va succeir fa uns anys per falta de terreny assignat.
4) Política de suport a les Entitats i a les seves activitats, perfeccionament i seguiment del sistema objectiu de subvencions.
5) Continuar desplegant el Pla Integral de Turisme d'Alforja, seguim creient que el turisme pot arribar a ser una font d’ingressos molt important pel municipi.
6) Seguirem catalogant i protegint els béns culturals d'interès local. S’ha de protegir el nostre patrimoni!
7) Posarem tot el nostre esforç en la preservació del Medi Natural del nostre terme, lluitant per la implantació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades e impedirem amb decisió la ubicació de centrals eòliques dins la zona del futur parc.
Posarem tot el nostre empeny en la protecció de les nostres muntanyes, valls, rieres, flora i fauna.
Exigirem finalment uns límits clars de creixement a la pedrera actualment instal•lada al poble. I serem nul•lament receptius a noves propostes.
8) Construcció si es troba el finançament adequat, de un nou dipòsit municipal d’aigua.
9) Les nostres urbanitzacions, amb el consens desitjat, es continuaran recepcionant per parts, a mesura que es vagin donant les condicions adequades per poder-ho fer, per aconseguir integrar-les al poble, amb els mateixos drets i deures que els habitants del nucli. Tornarem a proposar un regidor específic que sigui l'enllaç directe amb els habitants de les urbanitzacions.
10) Seguirem col•laborant en totes les campanyes socials endegades, donacions de sang, campanyes solidaries, acompanyant i fent fàcil el contacte amb la sanitat de la gent gran, així com continuant el suport a la feina de les residències d'avis, sobretot del Casal, de la que l'Ajuntament forma part del Consell d'Administració.
11) Seguirem treballant i col•laborant estretament amb els cossos de seguretat, sobretot Mossos d’Esquadra tal i com venim fent fins ara, per intentar evitar episodis de inseguretat ciutadana. També reforçarem i potenciarem la Protecció Civil en lo que fa referència a plans d'emergència, protecció preventiva de les persones i els bens.
12) Lluitarem fermament contra els incívics, per nosaltres la tranquil•litat de la vil•la és primordial.
13) S’ha de millorar en la neteja del municipi, principalment en zones conflictives com els contenidors soterrats o el de voluminosos. S’ha d’estar atent al nivell sonor dels vehicles de recollida.
14) Seguirem com fins ara recolzant, potenciant i assessorant en tot lo que es pugui, a tots els emprenedors, els joves i els més antics, ja siguin petits comerciants o industrials.
15) Acabarem de desenvolupar i potenciar l’ús de les tecnologies 2.0 que ja estan parcialment en marxa, hem refereixo a la nova web municipal i a la xarxa wifi gratuïta instal•lada en diverses zones públiques del poble i que funcionarà paral•lelament a una xarxa de pagament potent i fiable a uns preus molt competitius.

Aquests quinze punts, a banda dl dia a dia, seran els nostres objectius prioritaris per la legislatura 2011/2015.

Son punts relativament fàcils d’aconseguir i molt profitosos per la ciutadania si tots en posem d’acord

I per acabar vull afegir que el nostre grup seguirà donant suport, com hem fet aquests darrers 4 anys, a qualsevol iniciativa que vingui d'arreu del país i necessiti la nostra ajuda, vagi destinada a preservar la nostra cultura, la nostra identitat o per tal de seguir avançant cap a la independència del nostre país, de Catalunya."


Dit axó, pel poble i per vosaltres, voteu-nos!
ALFORJA ARA TOTS!

Moltes gràcies!

dissabte, 7 de maig de 2011

Alforja Ara Tots!!


Presentació (2a Part) de Psc-Pm

Presentació (2a Part) de CiU.

Presentació Esquerra Unitària.

Presentació del grup socialista.

Presentació del grup convergent.

És un eslògan, el nostre eslògan de campanya.
Però a més és una frase curteta que vol dir molt, i en la que nosaltres si creiem.
I ho hem demostrat assistint a tots els mitings i presentacions que s’han fent al poble.

La unió és possible!!

divendres, 6 de maig de 2011

dilluns, 2 de maig de 2011

Presentació.Presentació de la llista de candidats i del programa electoral d'Esquerra Alforja.
Divendres dia 13 de maig.
Casa de Cultura a 2/4 de 9 del vespre.

Desprès de la presentació, servirem un petit refrigeri.
Ús hi esperem!!

dijous, 21 d’abril de 2011

La nostra llista.


La nostra llista, Esquerra Alforja.


11-Maria Jesús Porqueras Balcells.

És d’Alforja, té 45 anys.
Casada, té dos fills.
Llicenciada en Farmàcia
Ha estat secretaria de l’Associació Maternal d’Alforja.
Ha format part del Consell Escolar.
Ha estat membre de l’AMPA del CEIP Josep Fusté.
És Presidenta de la Plataforma “Alforja Decideix”.
10-Pep Enric Martí i Arbós.

Nascut a Reus fa 40 anys.
Resideix a Alforja des de fa 9 anys.
Té parella i una filla.
És Tècnic Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca.
Pertany al Ball de Diables d’Alforja
Pertany al grup de teatre d’Alforja "Passerells Teatre Estudi".
Fundador de la Federació Catalana de Diables.9-Isaac Llort i Barberà.

És d’Alforja, té 35 anys.
Té parella.
És pintor.
Pertany a “Passerells Teatre Estudi” des de 1991.
Ha estat visa President i President del Ball de Diables d’Alforja.


8-Roger Hortoneda i Pujals.

Nascut a Barcelona fa 37 anys.
És casat i té dos fills.
Arquitectura Superior (UPB).
Solfeig i Piano (Conservatori Superior de Barcelona)..
Director i pianista de la Coral Floc d’Alforja.7-Pau Garcia i Herrera.

Nascut a Reus fa 39 anys.
Viu a Alforja fa 12 anys.
Té parella i dos fills
És comercial.6-Andreu Serra i Salvat.

Nascut a Tortosa fa 47 anys.
Resideix a Alforja de 1964 a 1970 i des de 2003 fins a l’actualitat.
És casat i té dos fills.
És xofer professional.
Membre de l’Agrupació Fotogràfica d’Alforja
Adherit a Sobirania i Progrés.
Regidor a govern de l’Ajuntament entre 2008/2011.
Pertany a la Secció Local d’Esquerra d’Alforja des de la seva re fundació al 2006.5-Urgain Cugat Foruria

Nascuda fa 23 anys a Barcelona.
La seva família paterna és natural de Cornudella.
Fa 1 any que viu a Alforja.
És estudiant d’Enginyeria Naval a la UPC, també cursa estudis d’Integració Social.


4-Montserrat Vilella i Olivé

És d’Alforja, té 51 anys.
Treballa d’Auxiliar de Geriatria.
Entitats d’Alforja en las que ha participat o participa:
Grup de Colònies, Excursionistes d’Alforja, Coral Floc, Agrupació Fotogràfica, Grup de Bitlles, Catequista, Patxanguerus, Agrupació Sardanista, Ateneu Cultural Josep Taverna.
Va ser Cap de Llista d’Esquerra en anteriors eleccions.3-Xavier Vilella i Àvila.

És d’Alforja té 48 anys.
Casat, té dos fills.
És treballador de la indústria.
Col•laborador de la Plataforma Cívica Puigcerver.
Col•laborador del Centre d’Estudis Alforgencs Ramon de Ganegot.
És soci del Ateneu Cultural Josep Taverna.
És soci fundador de la Plataforma “Alforja Decideix”.
Regidor a govern Ajuntament 2007/2011.
Tinent Alcalde de l’Ajuntament entre 2008/2011.
Pertany a la Secció Local d’Esquerra des de la seva re fundació al 2006.2-Almodis Pardo i Valls.

Nascuda a Barcelona fa 35 anys.
Viu a Alforja des de fa 8 anys.
Té 3 fills.
És enginyera agrònoma (UdL Lleida).
Treballa per la Unió de Pagesos a Reus.
És presidenta de l’AMPA Llar d’Infants “La Ribeta” d’Alforja.
És membre de l’AMPA de l'Escola Josep Fusté d’Alforja.


1-Sendo Martorell i Rovira.

Nascut a Reus, té 52 anys
Viu a Alforja des de fa 10 anys.
Casat, té dos fills.
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals.
Estudis de Marketing.
Vinculat al món del turisme durant 15 anys.
Afiliat al sindicat UGT-FIA de Catalunya, des de 1994.
Adherit a Sindicalistes per la Sobirania
Adherit a Sobirania i Progrés
Soci fundador Penya Barcelonista Baix Camp des de 1981
Milita a ERC des de 2002.
Regidor a govern de l’Ajuntament 2007/2011.
Portaveu del grup municipal d’ERC.
President de la Secció Local d’Esquerra Alforja.
Membre de la Permanent Comarcal d’Esquerra al Baix Camp.
Pertany a la Secció Local d’Esquerra d’Alforja des de la seva re fundació al 2006.

dimarts, 12 d’abril de 2011

80è ANNIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANAAquest dijous 14 d'abril fa 80 anys que el President Macià proclamava la República Catalana des del balcó del Palau de la Generalitat.

Des de Esquerra D'Alforja volem retre homenatge a tant significada data.

VISCA LA REPÚBLICA CATALANA!!


VISCA CATALUNYA LLIURE!!

dilluns, 4 d’abril de 2011

ALFORJA, ARA TOTS!


DECLARACIO D’INTENCIONS


Ara fa 4 anys el poble d’Alforja va voler que ERC-Alforja pogués entrar a l’Ajuntament amb tres regidors. Després d’intentar formar un govern d’unitat on tots els grups politics hi tinguessin representació i no aconseguir-ho, hem governat junt amb el grup PSC- UpA.


L’experiència ens ha ensenyat que davant de les grans decisions es pot arribar a acords amb la resta de grups, tant amb el PSC com amb CiU. Això constata que al contrari del que pensen alguns, la unitat és possible a Alforja.


Aquests 4 anys d’experiència ens han confirmat que en el moment actual de crisi econòmica i amb els mitjans limitats que té un ajuntament com el d’Alforja, la unitat és l’única manera de poder avançar en el progrés del nostre poble, ja que les decisions consensuades donen la força necessària per dur a terme les iniciatives endegades.


Les decisions que afecten a Alforja i la seva gent han de ser preses des de la unitat. Sabem que això és molt difícil, però també sabem que no és impossible. Per això el grup d’ERC-Alforja ha decidit, per unanimitat de la seva secció local, la següent declaració de principis:


ERC-Alforja lluitarà amb l’objectiu d’aconseguir un govern municipal amb tots els grups representats i això comporta un govern amb 9 regidors, els 9 regidors que el poble hagi elegit democràticament el 22 de maig.


ERC-Alforja, a més de proclamar la unitat, se la creu, i per això, es compromet a quedar-se a l’oposició si el govern que es constitueixi no inclou els 9 regidors electes.


Des d’ERC-Alforja volem la unitat!!


Alforja, ara tots!


Alforja abril del 2011

diumenge, 20 de març de 2011

Trobada a Montblanc


Caps de Llista del camp de Tarragona


Caps de llista del Baix Camp

Avui trobada i dinar de germanor a Montblanc entre els caps de llista d’ERC al Camp De Tarragona i el President del partit Joan Puigcercós.

dissabte, 19 de març de 2011

Per molts anys!


Tal dia com avui fa 80 anys, després de dos dies de Conferència d'Esquerres Catalanes, neixia Esquerra Republicana de Catalunya i Francesc Macià era escollit per aclamació president del nou partit.
L’experiència acumulada en 80 anys no ens fa pas perfectes, però sí necessàriament madurs, coratjosos i constants en les nostres revindicacions independentistes.
Per molts anys, gent d'Esquerra!!!!!