dijous, 13 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA

A continuació oferim un resum del Ple Ordinari del Ajuntament d'Alforja del dia 5 d'octubre.
Com que el Ple va ser llarg i feixuc, l'oferirem en diverses parts.PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA
Dimecres 5 d’octubre de 2011

Resumen:

Aprovació acta anterior:

La Regidora Gemma Capella torna a preguntar sobre la possible incompatibilitat del Regidor Casimiro Rodriguez representant del Ajuntament al Casal del Avis.
Resposta del Alcalde “No és problema de l’Ajuntament sinó del Casal, que haurà
de mirar els seus Estatuts”.
El Regidor Sendo Martorell fa afegir la paraula “econòmic” al final de la frase on va parlar de política sense interès….
El Regidor Magí Ferré diu “no hi ha res”. Entenem que aprova l’acta...

Assumptes Administratius:

2.1) Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la corporació.
Es demana a la Secretaria de l’Ajuntament accés a la lletra dels decrets i no a la llista. Diu que els posa a la nostra disposició.

2.2) Proposta d’acord de modificació de crèdit per reconeixement extrajudicial de crèdits 1M/2011.
Modificació pressupostària per a incorporar IVA de les factures del 2007
de les cubes del Mas de la Mata. S’han detectat altres conceptes que es vol passar per aquesta modificació però l’Alcalde insisteix que només és per l’IVA de les cubes
Votació: ERC i PSC abstenció.

2.3) Aprovació si s’escau, de la modificació de crèdit 2M/2011.
Modificació de crèdit per incorporar factures pendents, és un tema d’organització interna.
Votació: ERC i PSC abstenció.

2.4) Establiment dels dies per les festes locals per a l’any 2012.
Es proposen el 20 de gener i el 28 de setembre
Votació: ERC i PSC a favor.

2.5) Donar compte de la inclusió d’un nou membre en la Junta de Govern Local.
El Regidor Magí Ferré entra a la Junta de Govern i cobrarà.

2.6) Donar compte del Decret d’Alcaldia 40/2011 sobre la liquidació del pressupost 2010.
Tancament pressupost 2010

2.7) Aprovació, si s’escau d’aprovar provisionalment la derogació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús municipal de connexió a Internet a través de la xarxa wi-fi.
El Regidor Sendo Martorell pren la paraula:
Volem mostrar la nostra disconformitat per haver rescindit el contracte d’instal•lació de la xarxa wi-fi al municipi.
Vostès només han tingut en compte els 812 Euros que és pagaven mensualment durant 3 anys per anular el projecte.
No han tingut en compte que la instal•lació estava pràcticament acabada, només faltava posar una antena a Portugal.
No han tingut en compte els 7.665 Euros que ja s’havien pagat i que vostès han llençat a la brossa.
No han tingut en compte que aquest projecte era ràpidament amortitzable (812Euros:31Euros de cuota=26 abonats). I donaria beneficis pràcticament d’immediat.
No han tingut en compte el benefici social, per la gent amb menys recursos, que significava una connexió gratuïta en diverses zones del poble.
Però sobre tot no ha tingut en compte el perjudici que han causat als veïns de la urbanització Portugal que han de seguir pagant 49 Euros mensuals, perquè no tenen opció a canviar d’operador.
Vostè senyor Alcalde i el seu govern o sigui amb l’estranya aprovació del Regidor especialment designat per assumptes de les urbanitzacions, i per més inri sortit dels vots dels habitants de les urbanitzacions, faran perdre a cada família amb connexió Internet....el doble de velocitat i 216 Euros al any.
Gràcies de part seva!!!

L’Alcalde contesta i justifica la derogació perquè les especificacions de l’equipament no lligaven amb el servei contractat (¿?), que s’havien de pagar 812 Euros de lloguer (renting) + 600 d’Iberbanda (4 megues d’ample de banda).
L’Alcalde diu que potser sí que té raó que hem perjudicat, però el projecte tirarà endavant (¡!)
Acaba dient que no podem fer una inversió de 31.000 en 3 anys sense saber si a la gent li interessava.( El wi-fi no interessa??).
Votació: ERC i PSC en contra.....A destacar la votació favorable de EUnitària

2.8) Donar compte de diversos assumptes relatius al personal.
L’Alcalde don compte de l’acomiadament de 2 persones del servei de neteja i de les reduccions de jornada i sou de les Sras. Laia Català i Montserrat Abelló.
Informa d’una alta a la brigada municipal, i de l’ampliació del servei d’atenció del ajuntament: 8 a 2 tots els matins, 4 a 8 tardes de dilluns a dijous.

2.9) Aprovació, si s’escau de l’acord per concertar una operació de préstec de l’Ajuntament.
L’Alcalde explica que es tracte d’un préstec a 0% d’interès, per finançar
inversions, rectifiquem a l’Alcalde en el sentit que no ho deu ser al 0% d’interès sinó que segurament aquest serà pagat per la Diputació, reconeix que efectivament és així.
Votació: ERC en contra.

2.10) Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de la subvenció del Departament d’Ensenyament per el curs 2010-2011 destinats a la Llar d’ Infants Municipal “La Ribeta” d’Alforja.
La oposició en ple fa palès el seu rebuig a la decisió del Departament de
baixar la subvenció de 1800 Euros a 1200 Euros per nen/any.
Votació: Tots a favor.

2.11) Proposta, si s’escau, per sol•licitar la subvenció per Atenció a l’infància i a l’adolescència convocada pel Departament de Benestar Social i Família.
De fet l’Alcalde explica que ja ha estat concedida, és de 2.500 Euros.
Votació: Tots a favor.

2.12) Proposta de creació de la Comissió Municipal de Delimitació.
És un tràmit que ve requerit des de la Generalitat, la comissió la formaran :
L’Alcalde, 2 Regidors (Srs. Ferré i Rodriguez), el Tècnic Municipal i la Secretaria.
Votació:ERC a favor.

2.13) Donar compte de la donació realitzada per l’empresa Cuarcitas del Mediterraneo S.L per a la Festa Major 2011
L’Alcalde explica que son 2000 Euros que han aconseguit gràcies al diàleg i
el bon clima creat entre l’empresa i el nou consistori. La Regidora Gemma Capella diu que “Estarem vigilants al cost d’aquesta donació”, el Regidor Sendo Martorell felicita al Alcalde per el “Bon rotllo” amb Cuarcitas del Mediterraneo S.L i li recorda que hi han diners pendents de cobrament de compromisos anteriors.

2.14) Aprovació, si s’escau, de les modificacions de diverses ordenances per a l’exercici 2012.
En el nostre torn de paraula fem notar al Alcalde que les pujades de les taxes en semblen abusives, 43% la brossa, 30% els vehicles, 35% el Ibi etc..
L’Alcalde s’excusa dient que han de trobar financiació, el contestem que ha pres al peu de la lletra lo que manen els manuals politics, el primer any pujada màxima que és quan menys cost polític té.
Votació: ERC i PSC en contra.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

A tots aquells que han criticat (i inclús mentit per poder criticar)qualsevulga decisió que prenia l'anterior consistori, i que en feien tertúlia de bar i cafè, els deuen semblar molt bé totes aquestes decisions d'augmentar els impostos als ciutadans mentre ells (els regidors) es posen un sou.
No he sentit cap comentari negatiu (ni tampoc positiu) sobre tot això.

muntsa ha dit...

i no el sentiras, anònim, es veu que la CRISIS,al nostre poble no deu haver arribat, ens podem permetre quasi tot, augmentar impostos, un altre sou pel regidor, això si, sempre pel bé del poble.
Ara bé, les URBANITZACIONS, també som poble, i a la primera de canvi, el que pot suposar una millora per a ells i també per nosaltres, com es el WIFI, de cop i volta l´han anulat... deuen estar més que contents els nostres veins.

Anònim ha dit...

No heu dit que el sou que passarà a cobrar el Magí el deixarà de cobrar l'alcalde. Però no és que aquest passi a treballar "por amor al arte" com feia l'anterior alcalde. Ara, l'alcalde està cobrant un bon sou del consell comarcal(segurament un sou semblant al que cobrava la Sra. Gemma Capella l'anterior legislatura i que molts criticaven).
Això és la política i és per això que alguns s'hi posen, per més que professin un gran amor pel poble al qual volen servir.