dimarts, 18 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA (Part 2)

Desprès de repassar els punts I i II del Ordre del Dia, es passa al punt III, anomenat Informació d’Alcaldia.

L’Alcalde considera oportú informar-nos de lo següent:

1)Estat financer de l’Ajuntament, encara no tenen els números del 2011 en ordre.
L’Alcalde es compromet a fer un Ple extraordinari per donar compte de l’estat financer del Ajuntament.

2)Instal•lació de una torre de medició de vent, aquest és el pas previ a
l’assentament d’un mini parc èolic a cavall entre els termes d’Alforja
i Les Borges que de fet ja estava aparaulat per el govern anterior per
tal de que el poble veí no ho instal•les pel seu compte sense nosaltres
tenir cap compensació dinerària.

3)Problemes amb el subministrament d’aigua, L’Alcalde explica que un dimarts
de mitjans de setembre l’empresa concessionària del servei que subministra
l’aigua avisa que queda un 28% de la capacitat del dipòsit principal, els
sensors no funcionaven correctament.
Porten aigua d’horts d’en Serra, al cap de dos dies es donen compte que
l’aigua no és apta pel consum humà i fan pregons.
Ara el dipòsit està al 100% i es consumeix l’aigua que entra al dipòsit de
capçalera.

Tot plegat la veritat ens sembla una mica confús i el Regidor Sendo Martorell
fa la següent intervenció, explicant en forma cronològica els fets com els ha
recollit de la pròpia ciutadania.

-Es transvasa aigua d’horts d’en Serra al dipòsit del polígon (xarxa pública), sense avisar a la població i sense prendre cap mesura sanitària.

-Es fa una mesura dels nitrats a l’aigua que surt per l’aixeta al polígon, donant un resultat de 270 ppm, quan el màxim permès per el consum humà és de 50 ppm, passava lo autoritzat en un 550%.

-Al cap de 2 dies!! Es passa avis a la població mitjançant pregó. Creiem que en un cas així el pregó ha d’anar reforçat amb altres mitjans d’avis (Altaveus mòbils, pamflets etc…), no tothom l’escolta el pregó!!

-Quan es va donar l’avís que l’aigua ja era potable, al polígon encara bevien aigua dolenta. Quan es van queixar va anar personalment un empleat de l’Ajuntament a avisar que no era bona.

Com es pot subministrar aigua no potable per la xarxa sense avisar a la població?
Com es pot dur una operació d’aquest tipus sense abans assabentar-se del estat higiènic de l’aigua i dels dipòsits?

Quin ús es donera a l’aigua emmagatzemada (1 milió de litres) del depòsit del polígon?
No l’escolaran poc a poc a la xarxa oi?

En quin estat està l’aigua emmagatzemada al dipòsit d’Horts d’en Serra?

I per últim, com és que tota la operació no s’ha fet sota la supervisió de la companyia concessionària del contracte del subministrament al poble?

L’Alcalde contesta que no tornera a passar i que ara ja està tot bé.


..........

dissabte, 15 d’octubre de 2011

El poble no oblidaUn record als 71 anys del seu assassinat.

dijous, 13 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA

A continuació oferim un resum del Ple Ordinari del Ajuntament d'Alforja del dia 5 d'octubre.
Com que el Ple va ser llarg i feixuc, l'oferirem en diverses parts.PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA
Dimecres 5 d’octubre de 2011

Resumen:

Aprovació acta anterior:

La Regidora Gemma Capella torna a preguntar sobre la possible incompatibilitat del Regidor Casimiro Rodriguez representant del Ajuntament al Casal del Avis.
Resposta del Alcalde “No és problema de l’Ajuntament sinó del Casal, que haurà
de mirar els seus Estatuts”.
El Regidor Sendo Martorell fa afegir la paraula “econòmic” al final de la frase on va parlar de política sense interès….
El Regidor Magí Ferré diu “no hi ha res”. Entenem que aprova l’acta...

Assumptes Administratius:

2.1) Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la corporació.
Es demana a la Secretaria de l’Ajuntament accés a la lletra dels decrets i no a la llista. Diu que els posa a la nostra disposició.

2.2) Proposta d’acord de modificació de crèdit per reconeixement extrajudicial de crèdits 1M/2011.
Modificació pressupostària per a incorporar IVA de les factures del 2007
de les cubes del Mas de la Mata. S’han detectat altres conceptes que es vol passar per aquesta modificació però l’Alcalde insisteix que només és per l’IVA de les cubes
Votació: ERC i PSC abstenció.

2.3) Aprovació si s’escau, de la modificació de crèdit 2M/2011.
Modificació de crèdit per incorporar factures pendents, és un tema d’organització interna.
Votació: ERC i PSC abstenció.

2.4) Establiment dels dies per les festes locals per a l’any 2012.
Es proposen el 20 de gener i el 28 de setembre
Votació: ERC i PSC a favor.

2.5) Donar compte de la inclusió d’un nou membre en la Junta de Govern Local.
El Regidor Magí Ferré entra a la Junta de Govern i cobrarà.

2.6) Donar compte del Decret d’Alcaldia 40/2011 sobre la liquidació del pressupost 2010.
Tancament pressupost 2010

2.7) Aprovació, si s’escau d’aprovar provisionalment la derogació de la ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús municipal de connexió a Internet a través de la xarxa wi-fi.
El Regidor Sendo Martorell pren la paraula:
Volem mostrar la nostra disconformitat per haver rescindit el contracte d’instal•lació de la xarxa wi-fi al municipi.
Vostès només han tingut en compte els 812 Euros que és pagaven mensualment durant 3 anys per anular el projecte.
No han tingut en compte que la instal•lació estava pràcticament acabada, només faltava posar una antena a Portugal.
No han tingut en compte els 7.665 Euros que ja s’havien pagat i que vostès han llençat a la brossa.
No han tingut en compte que aquest projecte era ràpidament amortitzable (812Euros:31Euros de cuota=26 abonats). I donaria beneficis pràcticament d’immediat.
No han tingut en compte el benefici social, per la gent amb menys recursos, que significava una connexió gratuïta en diverses zones del poble.
Però sobre tot no ha tingut en compte el perjudici que han causat als veïns de la urbanització Portugal que han de seguir pagant 49 Euros mensuals, perquè no tenen opció a canviar d’operador.
Vostè senyor Alcalde i el seu govern o sigui amb l’estranya aprovació del Regidor especialment designat per assumptes de les urbanitzacions, i per més inri sortit dels vots dels habitants de les urbanitzacions, faran perdre a cada família amb connexió Internet....el doble de velocitat i 216 Euros al any.
Gràcies de part seva!!!

L’Alcalde contesta i justifica la derogació perquè les especificacions de l’equipament no lligaven amb el servei contractat (¿?), que s’havien de pagar 812 Euros de lloguer (renting) + 600 d’Iberbanda (4 megues d’ample de banda).
L’Alcalde diu que potser sí que té raó que hem perjudicat, però el projecte tirarà endavant (¡!)
Acaba dient que no podem fer una inversió de 31.000 en 3 anys sense saber si a la gent li interessava.( El wi-fi no interessa??).
Votació: ERC i PSC en contra.....A destacar la votació favorable de EUnitària

2.8) Donar compte de diversos assumptes relatius al personal.
L’Alcalde don compte de l’acomiadament de 2 persones del servei de neteja i de les reduccions de jornada i sou de les Sras. Laia Català i Montserrat Abelló.
Informa d’una alta a la brigada municipal, i de l’ampliació del servei d’atenció del ajuntament: 8 a 2 tots els matins, 4 a 8 tardes de dilluns a dijous.

2.9) Aprovació, si s’escau de l’acord per concertar una operació de préstec de l’Ajuntament.
L’Alcalde explica que es tracte d’un préstec a 0% d’interès, per finançar
inversions, rectifiquem a l’Alcalde en el sentit que no ho deu ser al 0% d’interès sinó que segurament aquest serà pagat per la Diputació, reconeix que efectivament és així.
Votació: ERC en contra.

2.10) Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de la subvenció del Departament d’Ensenyament per el curs 2010-2011 destinats a la Llar d’ Infants Municipal “La Ribeta” d’Alforja.
La oposició en ple fa palès el seu rebuig a la decisió del Departament de
baixar la subvenció de 1800 Euros a 1200 Euros per nen/any.
Votació: Tots a favor.

2.11) Proposta, si s’escau, per sol•licitar la subvenció per Atenció a l’infància i a l’adolescència convocada pel Departament de Benestar Social i Família.
De fet l’Alcalde explica que ja ha estat concedida, és de 2.500 Euros.
Votació: Tots a favor.

2.12) Proposta de creació de la Comissió Municipal de Delimitació.
És un tràmit que ve requerit des de la Generalitat, la comissió la formaran :
L’Alcalde, 2 Regidors (Srs. Ferré i Rodriguez), el Tècnic Municipal i la Secretaria.
Votació:ERC a favor.

2.13) Donar compte de la donació realitzada per l’empresa Cuarcitas del Mediterraneo S.L per a la Festa Major 2011
L’Alcalde explica que son 2000 Euros que han aconseguit gràcies al diàleg i
el bon clima creat entre l’empresa i el nou consistori. La Regidora Gemma Capella diu que “Estarem vigilants al cost d’aquesta donació”, el Regidor Sendo Martorell felicita al Alcalde per el “Bon rotllo” amb Cuarcitas del Mediterraneo S.L i li recorda que hi han diners pendents de cobrament de compromisos anteriors.

2.14) Aprovació, si s’escau, de les modificacions de diverses ordenances per a l’exercici 2012.
En el nostre torn de paraula fem notar al Alcalde que les pujades de les taxes en semblen abusives, 43% la brossa, 30% els vehicles, 35% el Ibi etc..
L’Alcalde s’excusa dient que han de trobar financiació, el contestem que ha pres al peu de la lletra lo que manen els manuals politics, el primer any pujada màxima que és quan menys cost polític té.
Votació: ERC i PSC en contra.

dimecres, 12 d’octubre de 2011

Plantem l'Estelada.


Aquest dimecres la Federació Comarcal del Baix Camp d’Esquerra Republicana de Catalunya ha organitzat per primer cop una nova activitat que combina la festa, l’esport, les relacions entre militants i simpatitzants i l’activitat política.
Plantem l’Estelada ens ha portat a pujar a la Mola de Colldejou, per posar-hi la nostra senyera, al migdia hem tornat al poble on ens ha rebut el seu Alcalde, posant a la Nostra disposició (unes 100 persones) el Casal, per dur a terme un dinar de germanor, on s’ha fet un homenatge al Senyor Miquel Morera i Darba.
Delegat de Premsa i Propaganda de l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41