dissabte, 14 de juny del 2008

Nit de Sant Joan

Ja tenim a punt la programació de la Nit de Sant Joan.
Están a la venda els tiquets per el sopar.
Informació www.alforja.cat

dilluns, 9 de juny del 2008

Pel grup municipal de CiU a l'Ajuntament d'Alforja

El grup municipal de CiU vol informació i diu que no se li facilita.

Aniria bé assabentar-se de quins tràmits cal seguir. Les lleis estan a l’abast de tothom. Fer d’oposició és el més fàcil i especialment quan no volem feina, segons ens han manifestat al grup d’esquerra, respecte al fet de no acceptar el pacte i entrar al govern amb responsabilitats delegades.

Jo demano al grup de CiU TRANSPARÈNCIA i no tergiversacions interessades.
Sempre s’ha facilitat la documentació corresponent als plens, organisme del qual ells també en formen part, sense necessitat de cap autorització. (Art. 164.2 TRLMRLC)

En tots els altres casos, el dret a la informació i l’accés a documentació i registre s’ha de fer prèvia sol·licitud. La formulació genèrica d’aquest dret és a l’art. 164 TRLMRLC (77 L 7/85, 14 ROF): Tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir de l’Alcalde o el president, o de la Junta de Govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessaris per el desenvolupament de llur funció.

La sol·licitud s’ha de resoldre en el termini de 5 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seva presentació.

En qualsevol cas han de respectar la confidencialitat de la informació a la qual tenen accés per raó del càrrec, en el cas que es puguin perjudicar interessos de l’ens local o de tercers (art. 164.6 TRLMRLC).

Grup de CiU de l’Ajuntament d’Alforja, no més tergiversacions interessades. Feu un vot per la coherència i sigueu transparents.

Ricard Gené.
Secció Local d’Esquerra d’Alforja.

dissabte, 7 de juny del 2008

Resultats de la votació

Ara ja son resultats definitius:
Participació: 72%

A la Presidencia:
Puigcercós, 2616 vots, 37,22%
Carretero, 1937 vots, 27,56%
Benach, 1875 vots, 26,68%
Renyer, 569 vots, 8,40%

A la Secretaria:
Ridao, 2636 vots, 37,52%
Niubò, 1671 vots, 23,79%
Carandell, 1384 vots, 19,70%
Bertran, 1198 vots, 18,42%

Dissabte vinent a Barcelona, 25è Congrés Nacional d´Esquerra.

L’enllaç ja està arranjat.

Com diu el títol, ja funciona l’enllaç al web d’Alforja.

Dia 7 de juny, a votar!

Avui dissabte 7 de juny, tots els militants d´Esquerra al corrent de pagament, podran escollir en sufragi universal entre les vuit candidatures, que son les següents:

Candidatures a la Presidencia:
Joan Puigcercós, Gent d´Esquerra.
Joan Carretero, Reagrupament.
Ernest Benach, Ercfutur.
Jaume Renyer, Esquerra Independentiste.

Candidatures a la Secretaria General:
Joan Ridao, Gent d´Esquerra.
Uriel Bertran, Esquerra Independentiste.
Rut Carandell, Reagrupament.
Rafel Niubò, Ercfutur.

Aquestes votacións son molt importants per el futur del nostre partit en els propers anys.

diumenge, 1 de juny del 2008

NOTA INFORMATIVA.

Aquest any l’àrea de cultura, esports i joventut no organitzarà cap CASAL D’ESTIU, ja que, com tots segurament ja heu rebut, és l’AMPA del CEIP JOSEP FUSTÉ qui s’encarrega de fer-ho, amb la tutela de l’àrea d’ensenyament.

Aquesta decisió l’he pres després de valorar la duplicitat d’activitats per un costat, i la poca assistència de l’estiu passat per l’altre, tot i el gran nombre de preinscrits.

L'estiu del 2007 a causa de la poca assistència, l'Ajuntament va haver de cobrir les despeses per pagar els monitors. L'activitat s'havia calculat per a 12 inscrits, però en no arribar a aquest mínim no es va voler anul·lar l'activitat ni augmentar el preu inicial.

Ricard Gené
Secció Local d'Esquerra d'Alforja