dijous, 26 de gener de 2012

Resum Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alforja del dia 4 de Gener de 2012

Ordre del dia:
.Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

.Assumptes administratius:
-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos.
-Proposta per l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2012.
-Aprovació si s’escau, de la modificació de la Taxa reguladora de la Llar d’Infants Municipal.


Comença puntualment a les 8 del vespre, el Ple a la sala de plens de l’Ajuntament.

Es fa un repàs a l’acta anterior i s’acorden diverses rectificacions, sobre tot de transcripció.
Com a portaveu d’ERC, ens queixem de que no figura a l’acta tota l’exposició que vam fer sobre els problemes de subministrament d’aigua, així com el posterior intercanvi dialèctic amb l’Alcalde.
S’arriba a l’acord de afegir-ho i aprovar-ho al pròxim Ple.

L’Alcalde fa una exposició de com va ser el tancament econòmic del 2010, en base al Informe Econòmic emès per el Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, encarregat per el Consistori entrant.
Del mateix se’n desprèn que Alforja és un municipi molt poc endeutat:
8,56%, quan els percentatges “normals” al Baix Camp son del 30-40%.

La quantitat exacte de l’endeutament és de 67,43 Euros per habitant...El municipi més endeutat d’Espanya és Madrid amb 2000 Euros per habitant. Finalment a pregunta nostre, el Sr. Alcalde no té cap problema en reconèixer que la gestió econòmica feta per l’anterior equip de govern va ser bona.

L’Alcalde fa una exposició completa del pressupost que vol sotmetre a votació per part del Plenari. A la ronda d’exposicions ens referim i agraïm la invitació que ens va fer l’Alcalde per explicar-nos i consultar-nos el pressupost 2012 abans de tancar-lo.
Com que el pressupost, a banda d'algunes diferencies de criteri ens sembla raonable, el grup d’ERC hi vota a favor.

l’Alcalde fa l’exposició i sotmet a votació, la nova Taxa reguladora de la llar d’Infants Municipal. Com que l’acord s’ha fet a tres bandes...Alcaldia, mestres i pares, votem favorablement.

En el torn de Precs i Preguntes, preguntem sobre la situació sanitària actual de l’aigua del dipòsit del polígon Les Sorts....Se’ns contesta que l’aigua esta en bones condicions. Dies desprès tornem a fer una lectura de nitrats i la veritat és que don encara molt alta.
Es pregunta com és que encara no s’ha posat la tanca de protecció on esta emplaçada l’estació meteorològica...Se’ns contesta que la posaran properament.
Preguntem sobre la situació del web municipal, recordant que portem 7 mesos sense web...Se’ns diu que es posarà en marxa de manera imminent

Sense més assumptes per tractar es tanca la sessió.

dilluns, 2 de gener de 2012

Ple de l'Ajuntament pel proper 4 de gener de 2012

Ús informem de la sessió pública ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alforja, que tindrà lloc el proper dia 4 de gener de 2012.