dissabte, 30 de juliol de 2011

Posada en marxa de l’estació meteorològica automàtica d’Alforja.


Posada en marxa de l’estació meteorològica automàtica d’Alforja.
Aquesta estació meteorològica ubicada al terme d’Alforja, va ser una iniciativa de l’anterior govern municipal. La insistència i la perseverança del Sr. Xevi Vilella ex regidor de medi ambient ho van fer possible, ell va fer els passos necessaris per que el poble figurés a la xarxa d’estacions de les Muntanyes de Prades.
L’estació subministra on-line dades sobre la temperatura, humitat, vent, etc… I ho podeu consultar a:

http://www.meteoprades.net/

dijous, 21 de juliol de 2011

AclarimentDes de la celebració del últim Ple Municipal, ens han arribat ja cinc consultes de diferents ciutadans/nes sobre el mateix tema, així doncs hem decidit editar aquest post i fer l’aclariment per si hi ha més gent amb aquest dubte.
La pregunta està en que els diners de la indemnització dels regidors (150 Euros per cap), per assistència a les Juntes de Govern surten de la partida del sou del Sr. Alcalde.
Doncs no!, mireu…. Des del restabliment dels ajuntaments democràtics, l’Alcalde d’Alforja no en té ni n’ha tingut mai de sou.
Els diners de les Juntes de Govern (900 Euros mensuals) sortiran d’altres partides o d’altres retallades, però no del sou de l’Alcalde.

dilluns, 11 de juliol de 2011

Ple Extraordinari Ajuntament d'Alforja, 6 de juliol 2011.El passat dimecres dia 6 de juliol, es va celebrar el Ple
Extraordinari del Ajuntament d’Alforja.

Aquest Ple va ser pràcticament un monogràfic sobre la organització del Ajuntament.

Es va decidir que els Plens ordinaris es farien cada 3 mesos, proposta a la que vam votar que no, ja que considerem que pel volum d’afers a tractar el regim de sessions del Ple ideal seria bimensual, com és va fer la legislatura passada.

Es don compte de l’organització del Ajuntament, que queda de la següent manera:

Hisenda i Urbanisme, Sr. Joan Josep García.
Participació, Festes, Cultura i Esport Sr. Casimiro Rodríguez
Educació, Benestar i Sanitat, Sra. M.Angels García.
Promoció Econòmica, Indústria, Treball i Turisme Sr. Carlos Ferré Merino.
Governació, Serveis i Personal, Sra. Vanessa García.
Medi Ambient i Agricultura, Sr. Magí Ferré.

També es don compte (no és vota), de la composició de la Junta de Govern, que formaran tres regidors que son:
L’Alcalde Joan Josep Garcia, el Tinent Alcalde Casimiro Rodríguez i la Regidora Vanessa Garcia, deixant a fora al soci de govern el Regidor Magí Ferré, increïble!!

Donar compte del nomenament del Regidor Casimiro Rodríguez com a Tinent Alcalde.

Donar compte del nomenament de tresorer de la Regidora Vanessa Garcia.

I la última proposta, que en realitat constava de dos punts:
1). La Regidora Vanessa Garcia serà qui cobrarà la dedicació dels càrrecs electes de la corporació, cosa que veiem perfecte.
2). El cobrament de 150 Euros “D’indemnització” per regidor, per cada Junta de Govern que seran quinzenals.
Fent un càlcul ràpid....150 Euros x 3 regidors x 2 Juntes = 900 Euros mensuals o 10.800 Euros anuals.
Vam voler explicar al Alcalde que segurament no era el millor moment per decidir aquesta despesa extra i més tenint en compte que tradicionalment a Alforja els Regidors sempre han portat a terme la seva feina al consistori de manera vocacional i sense cobrar ni un cèntim.
Però lo que més ens preocupa i així és va preguntar, és de quina partida pressupostaria (que estan totes tancades!), sortirien els diners per pagar els Regidors?
L’Alcalde García ens va contestar que d’alguna partida sortirien, que no ens preocupéssim pas.
Però si que és preocupant si, les partides son com els sants n’has de despullar un per vestir l’altre.
Perquè cobrin els Regidors, quin sant es quedarà nuet??

dissabte, 2 de juliol de 2011

Convocat El Ple de l'Ajuntament d'Alforja.

El Ple del Ajuntament d'Alforja, celebrarà sessió pública extraordinària, el proper dia 6 de juliol, a les 8 del vespre, a la sala de Plens de la Casa de la Vila.
Aquest és un Ple molt esperat doncs veurem com queden configurades les arees de govern i en mans de quins regidors.
No hi falteu!!