dijous, 17 de maig de 2012

Pregunta d'ERC d'Alforja al Parlament de Catalunya

La Secció d’ERC d’Alforja ha fet una pregunta al Parlament de Catalunya a travès de un dels seus Diputats sobre l’estat dels tramits de Declaració de Parc Protegit de la zona coneguda com “Muntanyes de Prades”. Aquesta ha estat la resposta del Conseller Lluís Recoder.

dissabte, 12 de maig de 2012

Adjudicat el Bar del Parc dels Amics

Aquest dimecres dia 9 de maig, es va convocar la Sessió de la Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Aforja. A les 18,00 hores a la Sala de Plens del Consistori. Ordre del dia: -Obertura de les proposicions i proposta d'adjudicació si s'escau, coresponent a la gestió del bar de la zona esportiva del Parc d'Amics d'Alforja. La Mesa està formada per: Sr. Joan Josep Garcia, que actua com a President. Sra. Esperanza Castillo, Secretària Interventora de la Corparació. Sr. Casimiro Rodríguez, Vocal. Sra. Mª Àngels Garcia, Vocal. Sr. Magí Ferré, Vocal. Sr. Rosendo Martorell, Vocal Sra. Gemma Capella, Vocal. Un cop vistes, analitzades i puntuades les propostes, el cuadro de puntuació queda de la següent manera: Olga Garcia Hurtado/Jordi Bonastre Alujas......................95 punts. Javier Llop Albeza.............................................45 " Teresa Corral Hernandez........................................35 " Mercé Sallas Teruel............................................30 " Cristina A. Gomez Saludes......................................15 " Resultant guanyadora la proposta feta per Olga Garcia Hurtado/Jordi Bonastre Alujas.