dimecres, 7 de desembre de 2011

PLE ORDINARI AJUNTAMENT ALFORJA (Part 3 i final)

Desprès de repassar els punts I, II i III , arriba el torn del precs i preguntes que fa l’oposició al equip de govern.
La secretaria i els dos grups de l’oposició convenen que les preguntes las faran alternativament.

La Regidora Gemma Capella, pregunta sobre els rumors de privatització de la llar d’infants municipal.
La Regidora d’ensenyament M.Àngels Gracia diu que no domina el tema i remet la pregunta al Alcalde.
Aquest explica que passar la llar a una empresa privada no és privatitzar la mateixa sinó només la gestió, tot una mica confús, de totes maneres diu que encara estan en negociacions amb els pares.

El regidor Sendo Martorell, pregunta que ja que abans ha tret el propi Alcalde el tema i no ha quedat suficientment aclarit, que expliqui qui cobra i qui no a les Juntes de Govern.
El Alcalde explica que ell ha renunciat a lo que cobrava del Ajuntament, que la Regidora Vanesa Garcia cobra per dedicació i les Juntes de Govern les cobren el Regidor Casimiro Rodriguez i el Regidor Magí Ferré.

La Regidora GC pregunta sobre el cobrament de la taxa del cementiri.
L’Alcalde respon que es cobrarà un segon rebut per arribar als 10 euros de taxa. Diu que no es va cobrar directament perquè ningú va avisar a Base del canvi de taxa.

El Regidor SM pregunta sobre la manca d’eficiència per part del Ajuntament o de l’empresa concessionària en la mini crisis de l’aigua del mes de setembre i demana un seguiment molt més acurat en aquests casos.
L’Alcalde carrega a les espatlles de l’empresa concessionària fent servir la paraula “Desídia” la responsabilitat de tot lo que va passar per una falta clara de previsió.

La Regidora GC pregunta sobre els expedients de ruïna del carrer de la Font i de la plaça de l’Abadia.
L’Alcalde contesta que en quant al primer prefereixen “apalancar” entenem que volia dir apuntalar, que no derruir. El segon cas és més complex i estan buscant opcions juntament amb el Bisbat de Tarragona.

El Regidor SM pregunta si l’Ajuntament està al cas de la forta pudor de purins a la vila els dies 26, 27, 28, 29 de setembre.
El Regidor de Medi ambient diu que ell no ha olorat res i l’Alcalde informa de una incidència amb un camió de la brossa al carrer Bolcador que va perdre carga i que no fos aquesta la raó de la pudor.
És curiós remarcar que en aquest punt hi ha un esvalotament general del públic, aparentment contrariats per la pregunta.

La Regidora GC pregunta sobre les diferents activitats escolars com la ludoteca etc..
La Regidora M.Àngels Garcia contesta que no es redueix ni la ludoteca ni la plàstica però que el teatre enguany no es farà. També es manté el programa de reutilització de llibres per a l’any vinent.

El Regidor SM abans de fer la pregunta, avisa al Alcalde que aquesta no vol ser capciosa, pot ser que sigui un error o que el mateix Alcalde no se’n adonés.
Pregunta per les dues factures presentades, aprovades i pagades per part de l’Ajuntament a l’empresa Risc, del la qual el Sr. Alcalde és el màxim responsable.
L’Alcalde respon que efectivament aquestes factures son de Risc i corresponen a una compra de material informàtic.
El Regidor SM incideix sobre la irregularitat de l’operació, el Sr, Alcalde al veure’s desbordat fa referència a la contractació per par del Ajuntament del fill del Regidor.
Aquest li contesta que no va ser l’Ajuntament qui va contractar el seu fill sinó un pla d’ocupació de la Generalitat, i que tot el procés va ser perfectament legal com es pot comprovar, cosa que no és el cas en les esmentades factures.

La Regidora GC pregunta sobre el tema dels àtics de la rotonda desprès de que és rebés la sentencia definitiva.
L’Alcalde primer diu que la sentencia encara està en curs, que està buscant assessorament i que optaran per negociar amb la part denunciant, més tard diu que la sentència s’ha d’executar i és pot fer per parts (???)
La Regidora pregunta per les responsabilitats de la Sra. Boada secretaria de l’Ajuntament en aquell moment i del Sr. Teruel tècnic municipal en aquella època. Sembla que totes recauen en el tècnic.

El Regidor SM pregunta al Regidor d’esports Casimiro Rodriguez, si és veritat que els primers tres dies d’obertura de la piscina municipal van ser de lliure accés per tothom?
El Regidor d’esports contesta que si, que es va fer per la coincidència amb les 24 hores de futbol sala (!!!).
El Regidor SM pregunta si és veritat que els tiquets de la temporada 2011 no seran vàlids per la 2012 com ha escoltat d’alguns vilatans?
El Regidor d’esports i l’Equip de Govern ho estant valorant.

La Regidora GC pregunta sobre l’estat de les obres del PUOSC és a dir....Pavimentació i enllumenat de la carretera, clavegueram de Sant Antoni i connexió aigua Horts d’en Serra.
L’Alcalde contesta que tot està supeditat al crèdit que es vol demanar, s’han tornat a endarrerir totes les obres, la més activa és el clavegueram de Sant Antoni.

El Regidor SM pregunta a la Regidora Vanesa Garcia si pot explicar en quines condicions econòmiques i laborals es fa ús de la maquina de netejar els carrers.
La Regidora contesta que la maquina és de l’Ajuntament de Les Borges i que puja 6 dies al mes, l’operari que la condueix també és de Les Borges.
El cost és de 35 Euros x hora.

En referència al mini par eòlic,la Regidora GC insta al Alcalde que tingui la oposició en tot moment ben informada sobre el particular, assegurant aquest que quan tingui resultats de mesures i rendiments convocarà un Ple.

El Regidor SM pregunta al Regidor d’Esports Casimiro Rodriguez, si els equips de futbol sala Patxanguerus i Alforja F.S van pagar les taxes del pavelló en el decurs de les seves 24 hores respectives.
El Regidor d’Esports contesta que l’Ajuntament busca col•laboració amb totes les entitats del poble, que aquestes s’impliquin a la vida social del poble etc..
El Regidor SM reconeix que tot això està molt bé però torna a preguntar si han pagat les taxes com marca el Reglament vigent de ús del pavelló esportiu d’Alforja.
El Regidor d’esports finalment contesta que no s’han pagat les taxes.

En relació a la situació financera actual del Ajuntament i seguint el fil de unes frases del Alcalde que torna a insistir sobre aquest fet, la Regidora GC recorda que al juny 2007 no és va poder fer l’auditoria que van prometre en el seu programa electoral per el desordre de tota mena en que estava l’Ajuntament.
A continuació la Regidora i l’Alcalde s’enroquen en una discussió on surt la gran despesa que suposa el pavelló, les llums enceses del tenis sense que jugui ningú, la factura de 10.000 Euros de llum de la Casa de Cultura, etc...

El Regidor SM pregunta a la Regidora Vanesa Garcia, quin tipus d’obra és la que s’està fent a peu de carretera a l’altura de Barqueres.
Contesta la Regidora que s’està fent una parada pel bus i arreglant l’entrada a Garrigots.

La Regidora GC pregunta pel programa de la Festa Major en el que no figuren les entitats que han participat en l’organització, tampoc figura el nom del nen autor de la portada del programa, tot plegat lamentable.
El Regidor de cultura Casimiro Rodriguez es disculpa per l’errada i promet ser més vigilant en aquest tema.

El Regidor SM pregunta al Regidor de comerç Carlos Ferré per la terrassa del bar La Parada, instal•lada en el lloc de la parada del taxi i dos places més d’aparcament.
El Regidor contesta que el permís és provisional i que està en vies de solució.

La Regidora GC pregunta a l’Alcalde si al finalitzar el Ple, es donera paraula al públic com s’ha fet aquests 4 últims anys.
L’Alcalde contesta que no, ell té les portes del seu despatx obertes a tots els ciutadans en hores pactades.

Per acabar el Regidor SM pregunta al Regidor de Promoció Econòmica per un dels punts forts del programa electoral del seu grup...El famós programa de foment i reinserció laboral per la gent del poble en situació d’atur.
El Regidor contesta que tenen diversos contactes amb empreses per ocupar el sol industrial lliure al polígon.
El Regidor SM insisteix en el pla de foment de l’ocupació i pregunta si el consistori pensa acollir-se a les subvencions de la Generalitat en aquesta matèria.
El Regidor contesta que si que quan surtin les subvencions les demanaran.
El Regidor SM ensenya les convocatòries de subvenció de la Generalitat i diu que finalitzaven el 15 de juliol de 2011.

Es tanca la sessió que ha durat dos hores i mitja.