dilluns, 11 de juliol de 2011

Ple Extraordinari Ajuntament d'Alforja, 6 de juliol 2011.El passat dimecres dia 6 de juliol, es va celebrar el Ple
Extraordinari del Ajuntament d’Alforja.

Aquest Ple va ser pràcticament un monogràfic sobre la organització del Ajuntament.

Es va decidir que els Plens ordinaris es farien cada 3 mesos, proposta a la que vam votar que no, ja que considerem que pel volum d’afers a tractar el regim de sessions del Ple ideal seria bimensual, com és va fer la legislatura passada.

Es don compte de l’organització del Ajuntament, que queda de la següent manera:

Hisenda i Urbanisme, Sr. Joan Josep García.
Participació, Festes, Cultura i Esport Sr. Casimiro Rodríguez
Educació, Benestar i Sanitat, Sra. M.Angels García.
Promoció Econòmica, Indústria, Treball i Turisme Sr. Carlos Ferré Merino.
Governació, Serveis i Personal, Sra. Vanessa García.
Medi Ambient i Agricultura, Sr. Magí Ferré.

També es don compte (no és vota), de la composició de la Junta de Govern, que formaran tres regidors que son:
L’Alcalde Joan Josep Garcia, el Tinent Alcalde Casimiro Rodríguez i la Regidora Vanessa Garcia, deixant a fora al soci de govern el Regidor Magí Ferré, increïble!!

Donar compte del nomenament del Regidor Casimiro Rodríguez com a Tinent Alcalde.

Donar compte del nomenament de tresorer de la Regidora Vanessa Garcia.

I la última proposta, que en realitat constava de dos punts:
1). La Regidora Vanessa Garcia serà qui cobrarà la dedicació dels càrrecs electes de la corporació, cosa que veiem perfecte.
2). El cobrament de 150 Euros “D’indemnització” per regidor, per cada Junta de Govern que seran quinzenals.
Fent un càlcul ràpid....150 Euros x 3 regidors x 2 Juntes = 900 Euros mensuals o 10.800 Euros anuals.
Vam voler explicar al Alcalde que segurament no era el millor moment per decidir aquesta despesa extra i més tenint en compte que tradicionalment a Alforja els Regidors sempre han portat a terme la seva feina al consistori de manera vocacional i sense cobrar ni un cèntim.
Però lo que més ens preocupa i així és va preguntar, és de quina partida pressupostaria (que estan totes tancades!), sortirien els diners per pagar els Regidors?
L’Alcalde García ens va contestar que d’alguna partida sortirien, que no ens preocupéssim pas.
Però si que és preocupant si, les partides son com els sants n’has de despullar un per vestir l’altre.
Perquè cobrin els Regidors, quin sant es quedarà nuet??

5 comentaris:

Francesc Pujols ha dit...

Molt bé, així m'agrada fent oposició, segui així siusplau.

De la contractació d'una nova incorporació al ajuntament no n'han dir res?

https://www.gencat.cat/diari/5918/11187102.htm

Anònim ha dit...

Home, no fotis, que la Carlota hi és per fer una substitució d'una baixa a la Llar perquè aquesta pugio continuar funcinant amb normalitat.

Anònim ha dit...

Si que han vist aviat que hi ha tanta feina que cal remunerar-la, tot i que estem en temps de crisis i de retallades i que no està pressupostat.
O és que ja ho tenien ben pensat però van enganyar els electors no posant-ho en el seu programa electoral?
No penso que sigui una mala decisió però fet en aquests moments és agafar pel benefici propi dels regidors que ho cobraran, uns diners que estaven destinats a tots els habitants del poble ,tant els que us han votat com els que no.
I una altra pregunta, els regidors que no formaran part de la junta de govern, no cal que siguin indemnitzats? Vol dir això que no treballaran?

Anònim ha dit...

Com que treballin una quarta part del que vau treballar vosaltres... ja estariem bé.

Anònim ha dit...

Ja hi ha treballadors del consistori que ha perdut la feina. Segons paraules del'alcalde:" de feina n'hi ha, però no hi ha diners;l'anterior govern va deixar molts deutes".
Ara els diners són pels regidors.
I si busquen més enrere, abans de que entrés el govern del 2007, també trobaran deutes que havia deixat el govern que hi era.