divendres, 20 d’abril de 2012

Ple Ordinari de l'Ajuntament d'Alforja del dia 18 d'abril de 2012

Comença puntualment a les 20 hores del dia 18 d’Abril a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el Ple Ordinari de l’Ajuntament d’Alforja.
Amb el següent Ordre del Dia:Aprovació de l’Acta anterior.
Votació: ERC-Si, CiU-Si, PSC-Si, EU-Si

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des de l’anterior Ple de la Corporació.
El Sr. Alcalde don lectura als diferents Decrets emesos.

Proposta d’acord de l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal.
El Sr. Alcalde explica les variacions en quant a habitants durant l’any 2011 a Alforja. És l’estadística que envia l’INE anualment.
Votació: Unanimitat-Si

Aprovació inicial si s’escau, de les següents ordenances:

Ordenança Cívica.
El Sr. Alcalde presenta un projecte d’Ordenança Cívica per aplicar al nostre poble, un recull de normes, reglaments i prohibicions exagerat sota el nostre punt de vista, un copiar/pegar descarat tret d’una població molt més gran que la nostra.

Comentari del Portaveu d’ERC:
Estem molt a favor de la redacció i aprovació d’una Ordenança Cívica, però una ordenança d’aquesta importància si que trobem a faltar que no hagi estat debatuda i pactada entre tots el grups politics.
Considerem que una ordenança cívica d’aquest calibre es totalment inaplicable al nostre poble.
Quan una Ordenança és aprovada per el Ple Municipal, és per fer-la complir i respectar en les dues direccions, de la ciutadania cap a l’administració municipal i vic eversa. Aquesta Ordenança Sr. Alcalde és totalment inassolible pel tipus de poble que tenim.
En molts dels punts de l’Ordenança es parla que qui portarà a terme les accions ja siguin de control, d’ordre i d’inspecció seran els Vigilants Municipals o el personal del Ajuntament.
Per donar suport a aquesta ordenança necessitarà Sr. Alcalde un nombrós cos de Vigilants Municipals o una sucursal de l’ ABP Baix Camp dels Mossos.
També hi ha algun article que és totalment ridícul…cito….Art.44 Conductes prohibides Apartat h). Practicar qualsevol esport o activitat lúdica fora d’espais o recintes destinats a aquest ús, llevat dels casos amb autorització de l’Ajuntament.
No es podrà fer footing pel carrer?, no és podrà anar en Btt? O si parlem de activitats lúdiques, no podran jugar la canalla al carrer?
Votació: ERC-No, CiU-Si, PSC-No, EU-Si

Ordenança de preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats d’interès cultural o social.
Els Sr. Alcalde explica que es tracta d’una ordenança per regular serveis i preus d’activitats que ara mateix no tenen cabuda en altres ordenances.
Votació: ERC-Abst, CiU-Si, PSC-Abst, EU-Si

Aprovació inicial, si s’escau, de les modificacions de diverses ordenances fiscals.
El Sr. Alcalde explica les noves tarifes de la piscina, de les pistes de tenis, de parades i casetes de venda, Exempcions i bonificacions de taxes en instal•lacions municipals i les noves condicions per contractar el servei d’aigua al municipi.

Comentari del Portaveu d’ERC:
Hem vist els nous preus de la piscina, ens hem estranyat que han baixat els preus d’un dia i apujat els abonaments això si en una mitjana d’un raonable 10%.
Preguntes…..Tindran validesa els tiquets de l’any passat? El Sr. Alcalde respon que encara no ho sap, que s’ho pensaran i ens ho comunicaran en breu, encara que ell no n’és gaire partidari, se li comenta per part nostre que podria donar uns dies en concret perquè la gent pogués fer servir aquests tiquets.
Pagaran els acompanyants? El Sr. Alcalde tampoc ens pot contestar ara, es compromet a fer-ho en breu.
Pista de tenis, sense comentaris.
Parades i casetes de venda, sense comentaris.
Instal•lacions municipals, exempcions i bonificacions sense comentaris.
Subministrament d’aigua, sense comentaris.
Votació: ERC-Si, CiU-Si, PSC-No, EU-Si

Donar compte de la renuncia presentada per el Regidor En Carlos Ferré Merino.
El Sr. Alcalde explica que el Regidor Carlos Ferré Merino ha presentat la seva renuncia com a Regidor de l’Ajuntament i que assumirà el seu lloc la Sra. Yolanda Saludes, núm. 6 en les llistes de CiU.

A continuació el Portaveu d’ERC, Sendo Martorell, exposa la seva bateria de comentaris i preguntes.

El Web de l’Ajuntament.
La veritat que es fa una mica difícil parlar d’un web que en teoria ha de fer veure als navegants les excel•lències del nostre poble, ha de promocionar el nostre poble a la gent que el volguí visitar i ja d’entrada troba la primera pàgina amb noticies antigues de un piròman i un atracador detingut a Alforja, acompanyat d’una altre noticia on l’alcalde era encara el Josep Viñas (e.p.r).
Molt del text empleat és un senzill copiar/pegar de la pàgina Alforja.altanet.org.
Hi ha pagines que estan emplenades amb el text en angles que fan servir els programadors per fer proves.
El planell empleat és el de Google, quan es va fer un planell detallat especialment de poble.
Hi ha apartats deserts.
El E-tram encara no està en marxa.
Anuncis publicats als Butlletins Oficials, desert i en blanc!
Perfil del contractant, encara hi ha l’adjudicació del Bar del Parc del Amics.
Tràmits municipals, desert i en blanc!
Queixes i suggeriments, queda molt bonic posar-ho però està en blanc perquè no si pot accedir.
No hi ha agenda municipal, cap mena d’informació del dia a dia del municipi.
En el plànol del municipi, escolti quina falta de delicadesa per els demes comerciants del poble, hi figura no se sap perquè Restaurant Pepe i el Bar Besora…Que per altre banda ja no existeixen amb aquestes denominacions.
Telèfons d’interès, hi falten telèfons com la biblioteca o les aigües.
La pàgina està mal indexada, i surt a la novena posició.
I així podria seguir una bona estona més.
Jo no sé quan els ha cobrat l’empresa TechnoDac per fer aquest web, però és una birria i sento dir-ho, més tenint en compte que ja hi havia un web municipal que encara no portava 2 mesos en marxa i havia costat 1500 Euros. Només calia canviar els noms dels politics i podia funcionar perfectament ja que era molt més funcional, practica i entenedora que l’actual.
El Sr. Alcalde ens contesta que mirarà de revisar tots els errors (Ja té feina!) i reconeix que efectivament poder es va obrir el web una mica precipitadament. També afirma que l’empresa que va fer el web no va cobrar un duro (Encara bo!!).

Bar Parc del Amics.
Podria explicar el calendari i en quin punt es troba l’adjudicació de l’explotació del bar del parc.
La Secretaria del Ajuntament en explica en quin moment es troba l’adjudicació i explica també que culminarà el dia 7 de maig amb la obertura dels sobres dels aspirants per part de la Mesa de Contractació.


Parcel•la Polígon.
Hem detectat que la parcel•la núm. 3 del Polígon Las Sorts hi ha un cartell de venda amb un cartell on si pot llegar un telèfon d’un particular. Ho sap l’Ajuntament? Hi intervé l’ Ajuntament?
Es recorda que totes les gestions de les parcel•les del polígon s’han de fer a través i amb el vist i plau de l’Institut Català del Sol (Incasol).
El Sr. Alcalde diu que ni ell ni l’Ajuntament en saben res, que ho mirarà i ens comunicarà lo que esbrini.

Camí de Sant Magí.
Preguntem sobre quin criteri ha seguit l’Ajuntament per permetre el tancament mitjançant una tela metàl•lica de una finca que hi ha pujant a l’esquerra al camí de Sant Magí just al sortir del casc urbà.
Sembla a primera vista que no compleix les normatives en quan a amplada del vial.
Al mateix camí i pràcticament arribant a l’altura de les industries, un particular ha fet un mur d’accés que envaeix l’espai del camí, s’ha fet amb el corresponent permís d’obres? En tenia coneixement l’Ajuntament?
Es lliuren fotografies dels dos casos a la Secretària.
El Sr. Alcalde respon que el primer cas si que el coneix i va permetre col•locar el tancament en el seu emplaçament actual, que no es podia fer d’una altre manera per culpa del talús del altre costat. Discrepem però acceptem la resposta.
En el segon cas, el Sr. Alcalde no en sap res i quedem que ens contestarà en el pròxim Ple del mes de juliol.

Gimnàs.
Podrien explicar-nos encara que sigui breument el funcionament del gimnàs municipal.
Quina quota es paga? Qui se la queda? La persona que don les classes és contractada? Expliqui’ns una mica el funcionament.
El Sr. Alcalde explica que la quota mensual que es cobra als usuaris és per l’Ajuntament, però que una part (No va dir quina) va a la persona que porta el gimnàs i que aquesta persona té un contracte de formació de l’Ajuntament (¿?) Anirem properament a l’Ajuntament a informar-nos una mica més en profunditat sobre aquest tema.

Desprès del torn de la Portaveu del PSC, acaba el Ple Municipal.

7 comentaris:

Anònim ha dit...

Massa respostes buides, sense contingut, per part de l'alcalde. I em sembla que tres mesos (fins el pròxim ple) són masses per obtenir una resposta. Ni ens recordarem de les preguntes!!!!
Però en fí, això és el que vol molt majoritàriament la gent del nostre poble.
Quant de mal fan les reticències, enveges i gelosies dels uns envers els altres ciutadans del nostre, sempre estimat, poble.

Anònim ha dit...

Això és preparar-se bé un Plè, i molt agraït per poder saber què hi passa. Si no fos per aquest blog, no en sabríem res dels plens.
Gràcies.

Anònim ha dit...

Nova concentració a favor de l'Escola en Català el proper dissabte 28 d'abril de 2012 davant l'Ajuntament d'Alforja a les 19:00. No hi falteu!

Anònim ha dit...

Qui ho organitza?

Anònim ha dit...

Alforja per la Independència, amb l'AMPA de l'escola i l'Ajuntament, crec.

Anònim ha dit...

És tan important saber qui organitza les coses?l'important és que s'organitzin, i que poguem anar allà on esn interessa, independentment de qui ho faci.

Francesc Pujols ha dit...

El tema de la web és súper llastimós, sobretot si la compareu amb la de les Borges.

Per cert l'empresa que la ha fet és la mateixa que va fer la plana de la empresa del alclalde.

LA web que tenime abans també era un bon desastre i també va ser feta a dit.

Trobo que s'hauria de fer un concurs públic per a aquestes coses no?