dimecres, 8 d’abril de 2009

Moció del Grup Municipal d´Esquerra Republicana al Ple de l´Ajuntament d´Alforja.

Celebrat el Ple ordinari del Ajuntament d´Alforja ahir dia 07/04/2009. El grup municipal d´Esquerra presenta a instancies de la Federació Sardanista de Catalunya, una moció per la Declaració de la Sardana com a Dansa Nacional.

Aquest es el text complet de la moció:

Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un arrelament al Principat de Catalunya.

Atès que de la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integració, la igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva intergeneracional, de defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de la classe social i ètnica.

Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la promou, la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element de vertebració.

Per tot l´exposat. El grup municipal d´Esquerra Republicana de l´Ajuntament d´Alforja, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
-Primer: Demanar al Parlament de Catalunya i als Diputats que en formen part que es declari la sardana com a Dansa Nacional de Catalunya.
-Segon: Notificar els presents acords al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris presents actualment, així com a la Federació Sardanista de Catalunya.

Queda la moció aprovada per unanimitat.

Alforja, 7 de abril de 2009

2 comentaris:

Anònim ha dit...

quina emocio despres de 2 anys i mil queixes ,"ho haveu vist ,ho haveu vist ,la mare que el va parir" extret del blog dels sociates
Després de les vacances de Setmana santa s’arranjarà el paviment malmès a la baixada del Castell. Es trauran les pedres i es reomplirà amb ciment, que ha de resistir millor el pas continu de vehicles. El ciment s’acabarà amb un dibuix marcat, de manera semblant a l’acabat del carrer Bolcador.

Anònim ha dit...

:-D